Stand van zaken bestemmingsplan De Lucard Nieuwe-Tonge

De gemeente Middelharnis is al geruime tijd bezig om plannen te ontwikkelen voor woningbouw ten zuiden van de Molendijk in Nieuwe-Tonge. Door de gemeente is reeds een voorontwerp bestemmingsplan De Lucard ontwikkeld. Dit plan voorziet met name in de bouw van ongeveer 90 woningen.

Het bestemmingsplan De Lucard loopt echter vertraging op. Dit komt enerzijds door een negatief provinciaal advies op het voorontwerp bestemmingsplan. Anderzijds hebben ook de nieuwe inzichten over een nieuwe ontsluiting vanaf de provinciale weg naar de kern van Nieuwe-Tonge en de nieuwe regelgeving invloed op de realisering van het bestemmingsplan De Lucard. 

De kans is groot dat het ontwerp bestemmingsplan De Lucard naar aanleiding van de genoemde ontwikkelingen op onderdelen zal moeten worden aangepast. Naar verwachting zal in het laatste kwartaal van 2008 een aangepast plan in procedure kunnen worden genomen. De gemeente Middelharnis betreurt deze ontwikkelingen, maar zet alles in het werk om de plannen uiteindelijk toch te kunnen realiseren. 

Voor meer informatie over bestemmingsplan De Lucard kan contact opgenomen worden met de heer Van Rossum, hij is bereikbaar op 0187-475555. Vanaf dit najaar wordt door de gemeente Middelharnis op www.middelharnis.nl meer informatie verstrekt over bestemmingsplannen, bouwplannen en bouwprojecten. Hieraan wordt te zijner tijd bekendheid gegeven.