Start bouw VRR-brandweerkazerne Ouddorp

Foto behorende bij Start bouw VRR-brandweerkazerne Ouddorp
Foto behorende bij Start bouw VRR-brandweerkazerne Ouddorp
Foto behorende bij Start bouw VRR-brandweerkazerne Ouddorp

Op woensdag 9 juni 2021 om 18:15 uur gaven burgemeester Ada Grootenboer gemeente Goeree-Overflakkee en Arjen Littooij, algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), het officiële startsein voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Hofdijksweg 27 in Ouddorp.

De oude brandweerkazerne was gehuisvest in het historische schoolgebouw dat dateert uit 1907. Vanaf 1966 was een gedeelte van het gebouw in gebruik als brandweerkazerne en als locatie voor het Rode Kruis. Zowel in functioneel als bouwkundig opzicht voldeed het gebouw niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom is door de gemeente Goeree-Overflakkee in overleg met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond het besluit genomen het pand te slopen en een nieuwe brandweerkazerne te bouwen. De verwachting is dat de oplevering eind 2021 plaatsvindt.

Burgemeester Ada Grootenboer: “Vandaag zetten we een belangrijke stap in de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne hier in Ouddorp. Op deze plek staat straks weer een brandweerkazerne die voldoet aan alle eisen van deze tijd en is gebouwd met oog voor de toekomst. De nieuwe kazerne is uitermate geschikt om veilig en snel uit te rukken. Straks staan onze brandweervrijwilligers ook hier 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat voor de veiligheid van onze inwoners en bezoekers”.

Midden in het dorp
De gemeente nam zorgvuldig alle verschillende belangen van de inwoners en de gemeenteraad in afweging bij de bepaling van de plek van de nieuwe brandweerkazerne. De brandweerkazerne komt terug op zijn oude plek, midden in het dorp. De goede bereikbaarheid van de locatie voor de vrijwilligers en de beperkte aanrijtijden om zo snel mogelijk bij een incident te komen, waren hierbij cruciaal.

Arjen Littooij algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: “Het is van groot belang om als brandweer midden in de samenleving te staan. Daarom ben ik ook ontzettend blij dat de kazerne terugkomt in de dorpskern, dichtbij de mensen. Op deze manier kunnen wij verbinding hebben en houden met iedereen. Wanneer de brandweer zichtbaar is, geeft dit de mensen vaak een veilig gevoel”.

Samenwerking
De VRR staat voor samenwerking, niet alleen de samenwerking tussen brandweer, ambulance en GHOR maar ook de samenwerking met de ketenpartners zoals gemeente en Het Rode Kruis. Het Rode Kruis zal ook in de nieuwe kazerne haar intrek nemen. Voor het Rode Kruis is een EHBO/instructieruimte in het gebouw ondergebracht.

Ontwerp
Het ontwerp van het gebouw is gebaseerd op de zwarte schuren die je vroeger maar ook nu nog ziet achter de voor Ouddorp zo karakteristieke lintbebouwingen. De kazerne zal daardoor een mooi geheel vormen met de natuurlijke omgeving. Zeelenberg Architectuur uit Ouddorp realiseerde het ontwerp en Middelwatering Bouw bouwt de nieuwe brandweerkazerne.