Startbijeenkomst buurtpreventieteams Goeree-Overflakkee

Foto

Op maandagavond 5 oktober 2015 was er een bijeenkomst in De Staver voor alle leden van buurtpreventieteams op Goeree-Overflakkee. De avond werd georganiseerd door de gemeente Goeree-Overflakkee, in samenwerking met politie, brandweer, Burgernet en het CCV.

Donkere Dagen Offensief
Burgemeester Ada Grootenboer sprak een openingswoord en politieteamchef Annet de Jonge sloot de bijeenkomst af door het geven van het startschot voor het Donkere Dagen Offensief. Het Donkere Dagen Offensief is een gezamenlijke actie van de buurtpreventieteams, de politie en de gemeente die gericht is op het tegengaan van woninginbraken.

Presentaties
Verder presenteerde Chris Nowee, stagiair bij de gemeente, zijn onderzoeksresultaten naar de effectiviteit van verschillende methodes die ingezet worden om bij bewoners een gedragsverandering te realiseren met betrekking tot inbraakpreventie. Namens de politie lichten wijkagent Cor van Heemst en Annet de Jonge de bijdrage van de politie toe, waarbij vooral het project "witte voetjes" de aandacht kreeg. Tijdens een preventieactie wordt, bij het aantreffen van een open deur of raam zonder direct toezicht, een "wit voetje" neergelegd met de boodschap: "Dit had een schoenafdruk van een insluiper kunnen zijn."

Klaas van Veen was aanwezig met promotiemateriaal en gaf toelichting op brandveiligheid namens Brandweer Rotterdam Rijnmond. Gerard Mouwen sprak de aanwezigen toe namens Burgernet Eenheid Rotterdam en Lilian Tieman van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) vervulde deze avond de rol van gespreksleider.

Nationale Week van de Veiligheid
Week 41 (5 t/m 11 oktober) staat jaarlijks in het teken van de Nationale Week van de Veiligheid om inwoners, ondernemers en hun personeel bewust te maken van het belang van het nemen van preventieve maatregelen. De cijfers geven aan dat tijdens de Donkere Dagen periode (oktober tot april) het risico om slachtoffer te worden van criminaliteit (woninginbraken, diefstal) groter is. Daarom is het belangrijk om goed voorbereid de Donkere Dagen periode in gaan. Ook wordt tijdens de Week van de Veiligheid aandacht besteed aan de woonveiligheid in en om het huis, zoals bijvoorbeeld brandpreventie en de veiligheid in en rondom bedrijven.

Buurtpreventieteams
Inmiddels zijn er tien buurtpreventieteams in negen kernen actief op Goeree-Overflakkee. Het streven is dat het aantal buurpreventieteams, en ook het aantal leden per team, de komende periode groeit. Veiligheid en leefbaarheid is van groot belang voor de samenleving en daarbij is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. "Hartelijk dank voor uw inzet in uw buurtpreventieteam en voor uw aanwezigheid vanavond. U mag met recht trots zijn op de wijze waarop u zich inzet voor uw wijk. Betrokken inwoners zoals u zijn essentieel voor een leefbare samenleving", eindigde burgemeester Grootenboer haar toespraak.

Aanmelden bij buurtpreventieteam
Wilt u ook deel uitmaken van een buurtpreventieteam? U kunt zich aanmelden via één van de coördinatoren. Hun e-mailadressen zijn te vinden op de website www.goeree-overflakkee.nl onder: Inwoners - Openbare orde en veiligheid - Buurtpreventie. Ook is het mogelijk om uw aanmelding via een e-formulier (te vinden op dezelfde pagina) in te zenden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Kieviet, beleidsadviseur Openbare orde en veiligheid bij de gemeente Goeree-Overflakkee, via het algemene telefoonnummer 14 0187.