Startschot eilandelijke CDA

In navolging van partijen als de CU, PVDA en de VVD heeft het CDA zaterdag 10 september 2011 het startschot gegeven om zich te reorganiseren tot één afdeling op Goeree-Overflakkee. Uiteraard gebeurt dit met het oog op de fusie van de vier gemeenten tot één gemeente Goeree-Overflakkee.

Uit de ruime opkomst van partijleden, besturen, fractieleden  en overige sympathisanten van het eiland, de provincie en de Tweede Kamer blijkt één ding heel duidelijk: Het CDA is nog altijd diepgeworteld in alle dorpen en kernen van Goeree-Overflakkee. Daarom kent de partij als geen ander de gevoeligheden die leven onder de inwoners en die met het fusieproces naar één gemeente gepaard gaan.

Maar zeer sterk leeft het besef in de partij dat de problemen van vandaag en morgen veel beter aangepakt kunnen worden als Goeree-Overflakkee één sterke gemeente zal zijn. 

Goeree-Overflakkee biedt momenteel veel kansen, maar er zijn ook bedreigingen die gezamenlijk moeten worden opgepakt. De partners als bijvoorbeeld de gemeente Schouwen-Duiveland, Waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid-Holland, Provincie Zeeland en gemeente Rotterdam zijn goedgeorganiseerde sterke gesprekspartners. Wil Goeree-Overflakkee mee blijven praten en de belangen van onze inwoners en bedrijven goed kunnen behartigen, zal een sterk bestuur en een sterke ambtelijke organisatie noodzakelijk zijn.  

Wel werd zaterdag door diverse leden aandacht gevraagd voor blijvende aandacht voor de eigenheid van de verschillende delen van het eiland. Eigenlijk was hier geen discussie over want voor alle aanwezigen staat als een paal boven water dat altijd vanuit de diverse regio's van het eiland moet worden gedacht. 
Vandaar dat de vraag van een van de aanwezigen om voor het schrijven van een nieuw verkiezingsprogramma langs alle maatschappelijke organisaties op alle delen van het eiland te trekken, door het voorgestelde overgangsbestuur direct werd omarmd. Het CDA maakt zich als verantwoordelijke partij sterk om de belangen van de inwoners en ondernemers in de toekomst te dienen.
 
Verrast was het CDA dan ook toen het afgelopen zaterdag het persbericht van de gemeente Goedereede las. In tegenstelling tot wat het door de gemeente Goedereede uitgebrachte persbericht suggereert, is het CDA van Goedereede afgelopen donderdag in de raadsvergadering heel duidelijk geweest in haar reactie op het voorstel om nog niet mee te gaan werken aan de voorbereidingen voor de herindeling. Het CDA heeft de meerderheid van de gemeenteraad die tegen de herindeling is opgeroepen om haar verantwoordelijkheid te nemen. ‘Maak een knip tussen jullie standpunt tegen de herindeling en het meedoen aan de voorbereidingen. Wij vragen jullie nu niet om voor de herindeling te zijn, maar wel om mee te gaan werken aan de voorbereidingen'. Het CDA is van mening dat de gemeente Goedereede zich, na het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties J.P.H. Donner van 16 juni 2011, onttrekt aan haar verantwoordelijkheid jegens haar inwoners, ondernemers en ambtelijke organisatie om tijdig de benodigde voorbereidingen te treffen door niet actief gaat participeren in de voorbereidingen tot samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee.

Daarom dat het overgangsbestuur zich nu gaat inzetten om zorgvuldig en tijdig de benodigde stappen te nemen, zodat het CDA Goeree-Overflakkee er staat op 1 januari 2013. Het CDA kan veel voor de inwoners van het eiland betekenen door de goede contacten binnen de partij, in de provincie en in de landelijke politiek.

Zaterdag werd de CDA-bijeenkomst afgesloten met een gezellige barbecue. Een ding is heel duidelijk geworden: de eensgezindheid binnen het CDA Goeree-Overflakkee is groot en er is een groot vertrouwen in de toekomst.