Stichting WO2 Goeree-Overflakkee is ‘on-line'

Foto

Sinds 7 juli 2008 is er op Goeree-Overflakkee een stichting actief die als doel heeft om de geschiedenis van Goeree-Overflakkee ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in de herinnering te houden en te documenteren, alsmede het aanbieden van voorlichting, educatieve programma's en adviezen op dit gebied. De stichting heeft de naam WO2GO gekregen dat staat voor Wereld Oorlog 2 Goeree-Overflakkee.

Sinds de oprichting wordt er druk gewerkt aan de website www.wo2go.nl. Op deze website zal op termijn de historie van deze donkere dagen zo volledig mogelijk te vinden zijn. Het hoofddoel van de website is om de huidige generaties via de digitale snelweg kennis te laten maken met een belangrijk hoofdstuk uit de Flakkeese geschiedenis. De stichting wil hierin een doorgeefluik zijn en heeft met de website gekozen voor een eigentijdse digitale aanpak. De komende jaren dreigen veel kennis en attributen uit die tijd verloren te gaan en om dat vast te leggen en te bewaren, wil de stichting hierin een actieve rol spelen. Momenteel is er bijvoorbeeld al uniek beeldmateriaal te vinden van de Duitse bezetter in Dirksland, zijn er diverse bijzonder gedetailleerde artikelen aangaande de luchtoorlog boven het eiland, verslagen van herinneringen aan de oorlog, een eerbetoon aan de Flakkeese oorlogslachtoffers en nog veel meer.

Omdat het onmogelijk is om de gehele website in één keer te vullen met het materiaal dat al voorhanden is en hopelijk nog komt, heeft het bestuur bewust gekozen om het geheel gefaseerd in te vullen. Aangezien de basis staat en de website verder uitgebreid kan worden, wil de stichting dat nu kenbaar maken aan de bevolking en relaties.

Stichting WO2 Goeree-Overflakkee is ‘on-line

Getuigen gezocht
Er is al veel bekend vanwege het feit dat er door enkele lokale auteurs diverse uitstekende boeken over de Tweede Wereldoorlog op Goeree-Overflakkee zijn geschreven. Daarnaast kan de stichting dankbaar gebruik maken van het streekarchief in Middelharnis. Toch zijn er nog steeds diverse zaken die in het duister gehuld blijven. Een voorbeeld hiervan is de nog steeds vermiste Amerikaanse vliegenier Lt. Frederick D. Merritt welke op 30 juli 1943 neergestort zou zijn in de buurt van Oude-Tonge. De stichting staat in contact met de nabestaanden en heeft zelfs een groot aantal van de door hem aan zijn broer gerichte brieven mogen ontvangen. Vorig jaar leek deze zaak opgelost te worden nadat er een soortgelijk vliegtuig (Thunderbolt P-47) bij Oude-Tonge werd gevonden. Dit bleek echter het toestel te zijn van Lt. Robert E. Stover, die is omgekomen bij Den Bommel. WO2GO is overigens momenteel druk achter de schermen bezig om een monument te laten plaatsen ter nagedachtenis aan laatstgenoemde piloot. Een ander voorbeeld is het mysterie van een onbekend object dat terecht is gekomen in de polder van Dirksland nabij de Geldersedijk op een nacht in het najaar van 1944. De daarop volgende dag schijnen er mensen op deze plaats aanwezig geweest te zijn die een typische benzinelucht hebben geroken maar niets boven het maaiveld hebben kunnen waarnemen. Was het een vliegtuig, een V-1 raket? Naast nog tal van zulke onopgeloste zaken is de stichting ook op zoek naar precieze plaatsen waar bijvoorbeeld de bezetter gelegerd was, waar vliegtuigen, bommen of raketten zijn neergekomen. Voor de één misschien informatie die onbelangrijk lijkt, maar voor de stichting van onschatbare waarde om de geschiedenis zo accuraat mogelijk te beschrijven en deze vervolgens weer door te kunnen vertellen waarbij vooral het menselijke aspect heel veel aandacht zal krijgen.

De stichting is zich terdege bewust dat de generatie die de verhalen uit de eerste hand kan vertellen, steeds kleiner wordt. Bovendien zullen zij wellicht minder snel de digitale weg naar de website zoeken. Daarom verzoekt de stichting een ieder om mensen uit zijn of haar naaste omgeving aan te sporen om toch hun herinneringen op papier te zetten dan wel mondeling over te dragen aan de stichting. Indien gewenst is dit natuurlijk ook anoniem mogelijk.

Sponsor/Donateur
Stichting WO2GO bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich op vrijwillige basis inzetten om onze doelstellingen te realiseren. Ondanks dat WO2GO zelf druk aan de weg timmert om haar financiële positie te versterken, is ze nog steeds grotendeels afhankelijk van sponsor -en donateurbijdragen.

Financiële middelen zijn onder andere nodig om de website te onderhouden, het aanschaffen van stukken ten behoeve van de collectie voor exposities, het organiseren van excursies, lezingen, voorlichting op scholen, herinneringsborden, fietsroutes, monumenten, etc. Vindt u de website interessant, vindt u het werk van de stichting belangrijk voor het eiland en wilt u haar daarbij steunen? Voor een minimumbijdrage van 15 euro per jaar kunt u donateur worden van Stichting WO2GO. Mede dankzij uw jaarlijkse bijdrage als donateur kan de stichting haar activiteiten blijven uitvoeren en verder uitbreiden.

Ook als bedrijf kunt u de stichting steunen, hetzij met een financiële bijdrage, hetzij met sponsoring in 'natura'. Sponsoring in 'natura' is een vrij ruim begrip, maar wellicht is uw bedrijf werkzaam in een branche met producten die de stichting goed gebruiken kan voor de activiteiten (materiaal voor panelen, vitrines, presentatieapparatuur, papier, drukwerk etc). Afhankelijk van de gemaakte afspraken kan er bijvoorbeeld een sponsorlink worden aangemaakt in de sectie 'Vrienden van WO2GO' op de voorpagina van de website of wordt er een advertentie geplaatst in de Nieuwsbrief.

Reageren
Heeft u nog informatie, fotomateriaal, of andere spullen liggen die gerelateerd zijn aan de Tweede Wereldoorlog op Goeree-Overflakkee, wilt u als vrijwilliger meewerken aan dit unieke project, of heeft u vragen of opmerkingen? U kunt dan contact opnemen met één van de bestuursleden van de stichting via de website www.wo2go.nl, via email op info@wo2go.nl of telefonisch op het nummer 0187-602226.

Foto 1: Het lossen van een schip met voedsel in de Galatheese Haven - Verdrinkend Land, Boomsma en Verseput.
Foto 2: Lt. Frederick D. Merritt - gekregen via familie Merritt.