Tankwagen voor brandweer Goeree-Overflakkee

Foto

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is bezig om voor Goeree-Overflakkee een waterwagen op te bouwen die ingezet kan worden in die gebieden waar de primaire bluswatervoorziening onvoldoende is. Dit zijn voornamelijk de buitengebieden en de duinen. Het is een voormalige melkwagen met een tankinhoud van 23.800 liter.

De wagen wordt voorzien van een motorpomp om zo het bluswater naar de brandweervoertuigen te kunnen pompen. Deze pomp kan ook gebruikt worden om in het geval van een bos- of heidebrand snel een brede strook bos of heide langs een weg nat te maken om zo een stoplijn te creëren. Ook wordt er een waterkanon op gemonteerd met een debiet van 2000 l/m om zo multifunctioneel inzetbaar te zijn. Volgens een woordvoerder van de VRR is de planning dat de tankwagen na de zomer van 2012 in gebruik genomen zal worden.

Op Schouwen-Duiveland en ook andere gebieden in Zeeland wordt al langere tijd gewerkt met waterwagens omdat ook daar vaak de bluswatervoorziening onvoldoende is. Een vergelijkbare tankwagen wordt er ook op Goeree-Overflakkee gestationeerd. Op de foto ziet u de waterwagen van Schouwen-Duiveland.