Tijdelijk minder parkeerplaatsen Dorpstienden Ouddorp

Maandag 17 maart 2014 start het herinrichtingsproject voor de Dorpstienden in Ouddorp. Door deze werkzaamheden, en daarbij de afbouw en oplevering van de Albert Heijn, is een deel van de parkeerplaatsen bezet door werkverkeer. Daarom is er in de periode van maart 2014 tot april 2015 beperkte parkeergelegenheid bij het centrum in Ouddorp. 

Parkeer maatregelen
Er zijn afspraken gemaakt met de Hersteld Hervormde Kerk om gebruik te mogen maken van het parkeerterrein bij de kerk. De parkeermogelijkheid bij de kerk wordt langs de wegen aangegeven met bebording. Op zondagen en een aantal andere dagdelen is het niet mogelijk dit terrein te gebruiken. Op deze dagen staat dit vermeld bij de ingang van het terrein.

Pak de fiets
Vanaf 1 mei 2014 plaatst de gemeente extra fietsenstallingen bij de huidige ingang van het parkeerterrein aan de Dirkdoensweg. Inwoners worden geadviseerd zoveel als mogelijk te parkeren op eigen terrein en korte afstanden te voet of met de fiets af te leggen. Als dat niet mogelijk is, parkeer dan niet in de volgende straten: Hofdijksweg, Broekweg, Smalle Einde, Spaanseweg, Hazersweg, Dorpsweg, Dirkdoensweg, Duinkerkerweg, Molenblok en Molenweg. Dit is de centrum-verdeelring, die van groot belang is voor de doorstroming van het verkeer.

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden, de planning en de inrichtingstekeningen van de Dorpstienden vindt u op de gemeentelijke website www.goeree-overflakkee.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer De Nooijer of de heer De Jonge. Zij zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer 14 0187.