TopZorg predicaat voor Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft van zorgverzekeraar Menzis het TopZorg predicaat ontvangen voor de behandeling van Carpaal Tunnel Syndroom, staar en meniscus. De wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze krijgen, staan voorop in het toekennen van het TopZorg predicaat. Ziekenhuizen die niet voldoende waardering van patiënten krijgen, komen niet in aanmerking voor TopZorg.

Alleen uitstekende zorgaanbieders zijn te herkennen aan het predicaat Menzis TopZorg. Zij blinken uit in de kwaliteit van behandeling, ervaring en specialisatie van personeel, klanttevredenheid, service, informatievoorziening en nazorg. "Wij zijn dan ook met recht trots op de erkenning die wij hebben ontvangen van Menzis", aldus Paul van der Velden, medisch lid Raad van Bestuur.

Minder complicaties door goede diagnostiek
Bij het toekennen van de TopZorg predicaten Meniscus en Carpaal Tunnel Syndroom staat het perspectief van de patiënt voor Menzis centraal. Voor de toekenning van het predicaat TopZorg Meniscus is één van de eisen dat voldoende gebruik wordt gemaakt van een MRI-scan voor het doen van diagnostisch onderzoek. Een diagnostische MRI geeft meer inzicht in de anatomie van de patiënt en kan een diagnostische chirurgische ingreep helpen voorkomen. Dat is minder belastend voor de patiënt, geeft minder kans op complicaties en is kostenbesparend.

Meer ervaring, hogere kwaliteit
Onderzoek toont bij steeds meer aandoeningen aan dat de kwaliteit beter is naarmate het team dat bij de zorg betrokken is meer ervaring heeft. Daarom hanteert Menzis TopZorg ook richtlijnen over het aantal ingrepen dat een zorginstelling jaarlijks uitvoert voor een aandoening.

Over Menzis TopZorg
Op basis van openbare gegevens deed Menzis een voorselectie voor TopZorg Meniscus, Cataract en Carpaal Tunnel Syndroom. Zorgaanbieders die aan de voorselectiecriteria voldoen, werden vervolgens uitgenodigd extra gegevens aan te leveren over ondermeer toegangstijden, wachttijden en voorlichting en begeleiding van patiënten. De TopZorg predicaten zijn toegekend aan de zorgaanbieders die voldoen aan deze criteria. Het TopZorg predicaat laat zien dat de zorgaanbieder verder kijkt dan de medische behandeling en de mens centraal stelt door speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het geven van informatie. In 2008 begon Menzis met TopZorg. Ziekenhuizen met een TopZorg-contract krijgen extra financiële ruimte om meer patiënten te kunnen behandelen.