Training 'aanpak alcohol- en drugsgebruik bij jongeren' voor professionals

logo_goeree-overflakkeeIn november 2015 geeft Youz een training "Open en Alert" voor professionals in het kader van verslavingspreventie bij jongeren. De gemeente Goeree-Overflakkee steunt dit initiatief, omdat de training past bij het beleid voor Verslavingspreventie. Voor de training zijn organisaties uitgenodigd die werkzaam zijn in de alcohol- en drugspreventie, zoals Jeugdhulpverlening, Jeugd-GGZ en Jongerenwelzijn. Er zijn nog plekken vrij.

Programma Open en Alert
Het doel van Open en Alert is problematisch alcohol- en drugsgebruik bij jongeren voorkomen. Het stimuleert organisaties tot een open houding tegenover alcohol en drugs en de jongeren die dit gebruiken. Tegelijkertijd stimuleert het programma tot een alerte aanpak van problemen vanwege dit gebruik.

Locatie en programma
De training wordt gegeven in Bestuurscentrum Het Rondeel (raadzaal), Dwarsweg 40 in Middelharnis. De training bestaat uit drie donderdagmiddagen (5 november, 12 november en 19 november van 13:00 tot 16:00 uur) en een follow-up drie tot zes maanden later.
De training behandelt onderwerpen als middelenkennis, de verschillende werkingen van drugs, de stadia van gebruik en verslaving, het signaleren van problematisch gebruik, stadia van gedragsverandering en begeleiding van jongeren en motiverende gespreksvoering

Interesse?
Heeft u interesse of vragen, dan kunt u zich aanmelden bij Anne Fish-van Middelkoop van Youz via e-mail: a.middelkoop@youz.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, uw werkgever en uw functie.

Extra informatie
Actieve deelname aan een volledige training "Open en Alert" levert twee registerpunten op voor de vrije ruimte – in het kader van de beroepsregistratie in het BAMw – van maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.