Trek eropuit naar de havenkanalen

Foto

Goedereede, Stellendam, Dirksland, Sommelsdijk, Middelharnis, Oude-Tonge en Ooltgensplaat: zeven havenkanalen met een eigen verhaal. Ze zijn te ontdekken en te beleven, je kunt er wandelen, fietsen, varen, eten en drinken. Dat – gecombineerd met tips, weetjes en de globale geschiedenis van de havenkanalen – is allemaal te vinden in de brochure Trek eropuit naar de havenkanalen, die in juli 2020 is verschenen. De brochure is een uitgave van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee.

Havenkanalen zijn sporen uit het verleden. Ze vertellen het verhaal over de betekenis van het water en het vervoer van en naar Goeree-Overflakkee in vroeger tijden. Havenkanalen zorgden ervoor dat dorpen bereikbaar bleven. Nu zijn ze geen levensaders meer. Maar de havenkanalen zijn anno 2020 wel parels in het landschap. Voor veel mensen verborgen parels. De havenkanalen zijn niet erg bekend, ook al heeft Goeree-Overflakkee er niet minder dan zeven, wat zonder meer uniek is.

Om die parels onder de aandacht te brengen is de brochure ‘Trek eropuit naar de havenkanalen’ samengesteld. Daan Markwat, voorzitter van de erfgoedtafel Goeree-Overflakkee: “Op de kanalen kun je uitstekend varen. In sommige gevallen lopen er ook fiets- of wandelpaden naast. Omdat het een unieke vorm van cultuurhistorie is, besteden we hier ook aandacht aan door bijvoorbeeld kades, havenkommen en steigers op te knappen, door het mogelijk maken van activiteiten zoals varen, fietsen of wandelen en door bijvoorbeeld informatiepanelen te plaatsen. Het beleefbaar maken van erfgoed levert zowel vanuit cultuurhistorisch als recreatief perspectief toegevoegde waarde op.”

Markwat ziet de nieuwe brochure als een ideale gids om op ontdekkingstocht te gaan. “De brochure brengt de havenkanalen naar de mensen toe. We hopen hiermee interesse te wekken en het op locatie beleven van de havenkanalen, inclusief ons overige daaraan gerelateerde erfgoed.”

De erfgoedlijn is een initiatief van de provincie Zuid-Holland. Over het erfgoedlijnproduct ‘Trek eropuit naar de havenkanalen’ zegt gedeputeerde Willy de Zoete: “De brochure is een waardevolle handreiking om gericht eropuit te trekken naar de havenkanalen, voor een dag of voor een meerdaags bezoek. In de brochure staat per havenkanaal beschreven wat er te zien en te beleven valt. Bijvoorbeeld de kunstkruimelroutes onder leiding van een ambassadeur, varen in een heuse zalmschouw of trapkajak, meedoen aan een speurtocht, een bijzondere workshop volgen, fietsen, wandelen of genieten van het mooie uitzicht. Voor toeristen en recreanten een mooie gelegenheid om Goeree-Overflakkee te leren kennen.”

‘Trek eropuit naar de havenkanalen’ is voor 2 euro te koop bij het VVV Inspiratiepunt in Ouddorp. Later is de brochure ook op andere locaties verkrijgbaar.

Erfgoedlijn
De erfgoedlijn Goeree-Overflakkee richt zich op erfgoed dat gerelateerd is aan het water. Het verhaal van de erfgoedlijn gaat over het leven met en overleven van het water als vriend en vijand. Het uiteindelijke doel is het erfgoed behouden voor de toekomst en het doorgeven daarvan aan volgende generaties. Dat gebeurt onder andere door monumenten te restaureren en een nieuwe bestemming te geven, recreatieve routes te ontwikkelen, publieksevenementen te organiseren en verhalen te vertellen.

De erfgoedlijn krijgt vorm aan de erfgoedtafel, waar tal van organisaties, overheden, stichtingen, verenigingen, dorpsraden en ondernemers de projecten bespreken en bepalen. Veel projecten zouden niet tot stand komen zonder de tomeloze inzet van vrijwilligers. De inzet van de provincie is de jeugd meer te betrekken bij erfgoed. Met de CSG Prins Maurits op Goeree-Overflakkee zijn gesprekken gaande om jongeren erfgoedprojecten te laten uitvoeren.