Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Twijfels over juridische correctheid bij Heerlijk Haringvliet

Foto

Zijn er juridische fouten gemaakt bij de aanbesteding van het project Heerlijk Haringvliet? De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee luistert donderdagavond 4 juli 2024 naar de bevindingen van AKD advocaten over de gevolgde procedure.

Het gaat om het stuk land van ongeveer 35 hectare groot, ten noordwesten van Middelharnis, grenzend aan het Haringvliet. Volgens het bestemmingsplan was er ruimte voor huizen, natuur, recreatie, landbouw en het opwekken van windenergie.

De eerste plannen voor het project stammen al uit 2017, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Noordrand. Toen werd het projectgebied nog Eerste Bekading genoemd. De gemeente schreef in december 2017 een openbare aanbesteding uit via TenderNed. Dat was niet verplicht.

Het lukte toen niet om een verkoopovereenkomst te sluiten met een geïnteresseerde projectontwikkelaar. Daarop besloten Estate Invest, Zeelenberg Ontwikkelingsmaatschappij en Zeelenberg Architectuur, allen organisaties van het eiland, een samenwerkingsverband aan te gaan. Op 5 april 2022 maakte het college van burgemeester en wethouders bekend dat er een niet-openbare koop- en ontwikkelovereenkomst was getekend. Het plan werd hernoemd naar Heerlijk Haringvliet.

Bezwaren
Binnen 20 kalenderdagen na het bekendmaken van de overeenkomst kon een schriftelijke zienswijze met eventuele bezwaren worden ingediend. Dat is toen door acht indieners gedaan.

Het projectplan ‘Heerlijk Haringvliet' lag vanaf 13 september 2023 zes weken lang ter inzage. Het heeft onder meer 40 kavels voor ongeveer 50 wooneenheden voor permanente bewoning. De woningen vormen een klein deel van het hele gebied. Ze worden zo duurzaam en energieneutraal mogelijk gemaakt. De huizen worden gebouwd op een zogenaamde woonterp, een kunstmatig aangelegde heuvel in een groen recreatiegebied. Het bestemmingsplan is aangepast om de woonterp iets groter te maken dan aanvankelijk de bedoeling was.

In een brief aan de gemeenteraad schreef een van de indieners van de zienswijze afgelopen najaar dat de bekendmaking volgens hen niet om een voornemen ging, omdat het koopcontract een week eerder, 22 maart 2022, al getekend was. In de brief staat ook dat de indieners geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid een kort geding aan te spannen, omdat er op dat moment niet voldoende informatie voorhanden was. Ook was de tijd om informatie te vinden te kort.

Gelijke kans
Volgens de indieners van de bezwaren was de gevolgde procedure in strijd met het Didam-arrest. Dat zegt dat Overheidsorganen bij de uitgifte van een onroerende zaak alle gegadigden voor de uitgifte van de gronden een gelijke kans moet bieden. Het Didam-arrest is in november 2021 door de Hoge Raad gewezen. Dus zou het toewijzen van het project aan de gegadigden in strijd zijn geweest met het gelijkheidsbeginsel.

In de brief aan de raad schreven de indieners dat het tijdens het proces steeds moeilijker werd om desinformatie te onderscheiden van feiten, ‘omdat steeds weer door de gemeente de niet-openbare verkoopprocedure als een openbare verkoopprocedure wordt gepresenteerd.' Dit kon volgens de schrijver van de brief leiden tot verwarring en onzekerheid over wat de juiste conclusies zijn en wat waarheid is.

Ze beschuldigen het college ervan dat ‘wet- en regelgeving en het algemeen belang ondergeschikt wordt gemaakt aan het ‘doordrukken van het plan Heerlijk Haringvliet'.

Naar aanleiding van de brief besloot de raad een onderzoek in te laten stellen. Daarom heeft de gemeenteraad opdracht gegeven aan advocatenkantoor AKD om onderzoek te doen naar de gang van zaken rondom de totstandkoming van de koop- en ontwikkelovereenkomst Heerlijk Haringvliet.

Kritisch
AKD heeft op 15 mei 2024 een memorandum uitgebracht met als onderwerp Gemeente Goeree-Overflakkee/'Heerlijk Haringvliet' Koop- en Ontwikkelovereenkomst. De bevindingen worden donderdagavond 4 juli gepresenteerd. Het rapport van AKD onderschrijft de door het college van B&W gevolgde verkoopprocedure, maar is kritisch over de gevolgde Didam-procedure.

De adviseurs van het college van B&W stellen echter dat het contract getekend was voor het Didam-arrest werd ingevoerd, omdat ze al een akkoord op hoofdlijnen hadden in april 2020. Dat is tussendoor steeds aangevuld.

Vragen
De gemeenteraad mag donderdagavond bij de presentatie vragen stellen en het college van B&W gaat een reactie geven. Het college zegt alvast het jammer te vinden dat tijdens het onderzoek geen gelegenheid is geboden voor een dialoog tussen AKD en de eigen adviseurs van het college. Daarom wil het college graag dat ook rekening wordt gehouden met de bevindingen van de eigen adviseurs van het college. Die hebben een eigen rapport uitgebracht.

Het college heeft aangegeven donderdagavond te willen vernemen wat de conclusie van AKD betekent voor de koop- en ontwikkelovereenkomst ‘Heerlijk Haringvliet'.