Uitbreiding Gereformeerde kerk Stellendam

Foto behorende bij Uitbreiding Gereformeerde kerk Stellendam
Foto behorende bij Uitbreiding Gereformeerde kerk Stellendam
Foto behorende bij Uitbreiding Gereformeerde kerk Stellendam

Menig kerkgebouw moet in deze tijd gesloten worden of krijgt een andere bestemming. De PKN Gereformeerde kerk in Stellendam heeft echter het voornemen de kerk uit te breiden. Donderdag 6 maart 2014 hebben de heer Krijger van aannemingsbedrijf van den Nieuwendijk, Ad de Wit voorzitter van de kerkenraad en Mark Grinwis voorzitter van het college van kerkrentmeesters de aannemingsovereenkomst ondertekend.

De ontmoetingsruimte 't Forum naast de kerk zal een uitbreiding krijgen van een extra zaal. Tevens zal een mindervalidentoilet gerealiseerd worden. Tenslotte zal ook de verwarmingsinstallatie vervangen worden. Na deze verbouwing kan de kindernevendienst verbeterd worden door het beschikbaar hebben van twee volwaardige zalen, en zijn er extra mogelijkheden voor de organisatie van bijeenkomsten met ouderen en condoleances/begrafenissen. De uitbreiding wordt bekostigd door een legaat, schenkingen en subsidies. De komende tijd wil de gemeente ook nog acties te houden om geld in te zamelen.

Foto:
Ondertekening van aannemingsovereenkomst van links naar rechts de heren Grinwis, de Wit en Krijger.
Twee sfeerimpressies van de uitbreiding.