Uitreiking sculpturen ChristenUnie

Foto

Tijdens de najaarsledenvergadering van ChristenUnie Goeree-Overflakkee op dinsdag 12 november 2013 ontvingen Johan Akershoek, Izak v.d. Boogert, Jan van Gurp en Karel Knoester een bronzen sculptuur voor hun jarenlange inzet voor de RPF en ChristenUnie. Zij ontvingen de sculptuur namens het landelijk bestuur uit handen van Rens den Hollander. In zijn toespraak stond hij stil bij de verdiensten van de vier verschillende oud-bestuursleden.

Johan Akershoek was al aanwezig bij de oprichtingsvergadering op 5 februari 1982 èn bij de opheffingsvergadering van kiesvereniging Goedereede. In al die tijd is hij onafgebroken in diverse functies betrokken geweest. Johan was een betrokken en zeer trouw bestuurslid met een warm hart voor de christelijke politiek. Kenmerkend voor Johan is de verrassende benadering van lastige kwesties.

Sinds de oprichtingsvergadering van de RPF in 1980 was Izak van den Boogert al betrokken. Van november 1989 tot maart 2003 is Izak lid geweest van het RPF bestuur Middelharnis en later van het ChristenUnie bestuur. Van 2002 tot 2012 is hij actief steunfractie lid geweest en ook lid van de commissie onderwijs en Welzijn en later van de commissie Financiën. Als persoon en vanuit de maatschappelijke functies die Izak heeft bekleed heeft hij veel voor de ChristenUnie in Middelharnis kunnen betekenen.

Jan van Gurp is een van de oprichters van de RPF afdeling Goedereede en in 1982 werd hij het eerste "echte" RPF raadslid van Goedereede (nu Goeree-Overflakkee). Tot 1992 heeft hij onafgebroken in de gemeenteraad gezeten. Toen verhuisde Jan naar Wapenveld en werd actief binnen de steunfractie van de RPF in de gemeente Heerde. Daarna verhuisde hij naar Baarn en al snel was hij voor de RPF weer actief. Dit resulteerde in een raadszetel voor de RPF/SGP vanaf 1998 tot en met 2003. Eilandbewoners keren ook vaak weer terug, zo ook Jan van Gurp. Nadat hij in Sommelsdijk is gaan wonen heeft hij zich opnieuw actief ingezet als bestuurslid voor ChristenUnie Middelharnis als lid van de selectiecommissie.

Karel Knoester heeft aan de wieg gestaan van 3 RPF kiesverenigingen, Goedereede, Nieuw Lekkerland en Oost-Flakkee. Dat al die kiesverenigingen door herindelingen al weer zijn opgegaan in een groter geheel doet daar niets aan af. Karel werd lid van de steunfractie van de RPF Goedereede en bleef dit tot zijn verhuizing naar Kinderdijk. Daar werd op 18 november 1993 RPF-kiesvereniging Nieuw-Lekkerland opgericht. Na zijn verhuizing naar Ooltgensplaat heeft hij zich actief ingezet voor RPF en ChristenUnie. Op 24 april 1996 is kiesvereniging Oost-Flakkee opgericht. Hij heeft daar de functies secretaris, algemeen bestuurslid en als raadslid adviseur van het bestuur vervuld. Vanaf 1998 was Karel commissielid Maatschappelijke aangelegenheden en in 2002 werd hij gemeenteraadslid. Met grote betrokkenheid en inzet heeft Karel de verschillende taken in de ChristenUnie vervuld.

Vanwege deze jarenlange inzet van alle vier de leden op verschillende terreinen werd symbolisch een dankbetuiging uitgereikt in de vorm van een beeldje. Het beeldje is gemaakt door kunstenares Margreet Ledelay, zij gaf de volgende betekenis aan de sculptuur: "De mens stelt zich open voor God om Hem alle eer te geven. Dit symboliseert de C van ChristenUnie. De U is vanuit de ruige grond door mensenhanden opgebouwd".