Vangactie muskusratten bij het Zuiderdiep

logo-hdEind februari 2015 wordt een gerichte vangactie uitgevoerd in het Zuiderdiep. De actie is nodig om het aantal muskusratten in dit gebied binnen de perken te houden. De bestrijding van muskusratten is een wettelijke taak van de waterschappen.

Hollandse Delta verlaagt daarom het waterpeil in het Zuiderdiep van 21 februari tot 1 maart 2015 met zo'n 80 centimeter. Door de verlaging van het waterpeil worden de gangen van de muskusratten zichtbaar. De rattenvangers kunnen dan hun vangmiddelen plaatsen. In de loop van de week keren zij terug voor het resultaat van de actie. Het waterschap maakt van de gelegenheid gebruik om technische inspecties uit te voeren aan gemalen en duikers.

De muskusrat leeft in zoet water met begroeide oevers en eet voornamelijk planten. In de oevers van watergangen en in waterkeringen graaft hij gangen, waarvan de opening meestal net onder het water zit. Door deze graafactiviteiten wordt de muskusrat gezien als een risico voor de veiligheid.