Vastgoedsector Goeree-Overflakkee opgeroepen om te melden

Foto

Meld Misdaad Anoniem start samen met de gemeente Goeree-Overflakkee en de private sector een campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche. Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden. Ook op Goeree-Overflakkee worden mogelijk panden gebruikt voor drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen. Criminaliteit zorgt tot onacceptabele veiligheidsrisico’s in een buurt én het heeft ook impact op de branche zelf.

Meld Misdaad Anoniem: een veilige meldplek
Makelaars, notarissen, taxateurs, vastgoedbeheerders, hypotheekadviseurs, accountants en belastingadviseurs signaleren in hun werk soms afwijkingen die kunnen duiden op criminele activiteiten. Denk aan ongebruikelijke betalingen, scheve prijsverhoudingen, vervalste documenten, inconsistentie in dossiers en schijnconstructies. Genoemde partijen kunnen hierbij in een lastige situatie terechtkomen. Meld Misdaad Anoniem biedt dan een veilige meldplek.

Campagne vergroot bewustzijn en verlaagt melddrempels
Met offline- en online berichten, e-learning en presentaties zien mensen in de campagne waar ze op moeten letten. Het doel is om zo melddrempels te verlagen. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Melden kan telefonisch (0800-7000) en online via een beveiligde omgeving (https://www.meldmisdaadanoniem.nl/). Een klein team van medewerkers zorgt voor de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt ieder jaar 20.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties. Dagelijks lost men zo veel zaken op.

Criminaliteit heeft grote impact
Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee: “Bij de aanpak van criminaliteit zijn meldingen cruciaal. De belangen zijn groot. Het gaat namelijk om de veiligheid van onze inwoners, ondernemers en werknemers. Door criminaliteit staat deze veiligheid onder druk. Het is daarom goed dat we met deze campagne aandacht vragen voor dit thema en daarmee het maken van meldingen stimuleren.”

Bij de campagne zijn veel samenwerkingspartners betrokken
De volgende partijen ondersteunen deze campagne: De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM), Vereniging Bemiddelaars Onroerende zaken (VBO), Vastgoedpro, Makelaarsvereniging Amsterdam, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, Openbaar Ministerie, Financial Intelligence Unit (FIU), Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC), Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en dertig gemeenten.

Meer informatie over de campagne is te vinden op: www.meldmisdaadanoniem.nl/campagnes/vastgoed