Veel animo voor stranddienst

Op zondag 28 juni 2015 organiseerden vier kerken samen met de muzikanten van eXalt en dominee Leen Jan Lingen een christelijke dienst op het strand bij restaurant D'n Dolle Beer. Met de Tour De France in het vooruitzicht werd er nagedacht over de tour van de mens zelf.

Van de opbrengst van de collecte die tijdens de dienst werd gehouden, ging er een bedrag van €372,50 naar Cycle of  Hope, een 48 uur durende sponsortocht voor Stichting de Hoop, en nog eens datzelfde bedrag ging naar een project van Stichting Hulp Oost-Europa te Servië, waar jongeren van de Emmauskerk hun steentje aan hebben bijgedragen.

Op 26 juni 2016 zal er wederom een stranddienst worden georganiseerd.