Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Windmolens Herkingen worden wateropslagtanks

Foto

Eneco gaat het windpark Herkingen op Goeree-Overflakkee afbreken. Het windpark is eerder deze maand, na 33 jaar, definitief stilgezet. De ontmanteling van de drie windmolens begint deze week en naar verwachting is deze in mei 2024 afgerond.

Het windpark in de polder bij het Grevelingenmeer is in 1991 met vijf windmolens gestart. Bij de herontwikkeling van het park in 2004 zijn deze vervangen door drie grotere windmolens. Een nieuwe upgrade van het park is volgens de energieleverancier niet haalbaar.

Bij het afbreken van de windmolens wordt veel aandacht besteed aan hergebruik van materialen. Veel materialen van een windmolen kunnen eenvoudig gerecycled worden. Het land waarop de molens staan wordt verkocht aan een lokale agrariër, die ook de onderste mastdelen overneemt. Hij heeft het plan om hiervan 15 meter hoge opslagtanks voor regenwater te maken. Het betreft een pilot, omdat dit nog niet eerder is gedaan. Als het lukt, kunnen de drie tanks samen ruim 900.000 liter water opvangen en bewaren. Hiermee kan het land dan ook in drogere periodes worden besproeid.

De stroomaansluiting van het windpark gaat naar netbeheerder Stedin, voor optimalisatie van het netwerk op Goeree-Overflakkee. Voor de wieken heeft Eneco afspraken gemaakt met het Rotterdamse bedrijf Blade-Made, dat er straatmeubilair, speeltoestellen of geluidsschermen van maakt.