Nu op de radio: Archipel in de ochtend

Veel vogels kwetsbaar tijdens broedseizoen

Foto

Het broedseizoen is aangebroken voor veel vogels, een periode die vaak stressvol is. Er heerst de vraag of het rustig genoeg zal zijn om een nest te bouwen, jongen groot te brengen en te laten uitvliegen. Vooral strandbroeders, die hun eieren op onze stranden leggen, ervaren nog meer uitdagingen. Zij moeten hun leefgebied delen met menselijke bezoekers en dit kan vooral bij mooi weer tot verstoring leiden.

Verstoring van broedgebied
Soorten zoals de bontbekplevier, strandplevier en dwergstern moeten hun broedgebied in het voorjaar en de zomer delen met recreanten en hun honden. Deze verstoring kan ertoe leiden dat vogels hun nesten tijdelijk of zelfs permanent verlaten, wat de eieren en kuikens kwetsbaar maakt voor roofdieren zoals meeuwen. Het resultaat kan een verloren broedseizoen zijn, iets wat deze vogels in Nederland vaak ervaren.

Help de kwetsbare vogels
Het broedseizoen duurt van 15 maart tot en met 15 augustus. Op bepaalde stranden, zoals in het Waddengebied en de Delta, zijn borden geplaatst om aan te geven waar de strandbroeders zich bevinden. Bezoekers worden opgeroepen om de vogels te helpen door afstand te houden van nesten en honden aangelijnd te houden om verstoring te voorkomen. Op andere locaties, zoals de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden, worden broedplekken gemarkeerd met touwtjes om aan te geven waar men dienst te houden van de nesten.

Samenwerking voor een groener strand
Verschillende organisaties waaronder LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Stichting Duinbehoud en IVN Natuureducatie werken samen in het project Het Groene Strand. Vrijwilligers helpen met het schoonhouden van het strand, beschermen van broedvogels, verstrekken informatie en betrekken bezoekers bij de natuur op het strand.

Meer informatie
Voor meer informatie over de natuur op het strand en hoe je kunt helpen, bezoek: www.hetgroenestrand.nl