Veiligheidsmaaien, weet u een vogelnest in het gras?

Foto

In mei is het Waterschap weer begonnen met het zogeheten veiligheidsmaaien. Ze maaien dan veiligheidsstroken en zichthoeken langs de wegen en fietspaden. Ze doen dit voor de verkeersveiligheid van de weggebruikers.

Een veiligheidsstrook is de eerste anderhalve meter van de berm. Zichthoeken zijn bermen bij kruispunten. Als het gras daar hoog staat, kan dat het overzicht van de verkeersdeelnemers belemmeren.

Gedragscode
Waterschappen mogen maaien tijdens het broedseizoen mits ze zich aan bepaalde voorwaarden houden. In een landelijke gedragscode staan deze voorwaarden beschreven. Later in het jaar wordt de hele berm gemaaid. Daarbij worden ook de veiligheidsstroken en zichthoeken gemaaid, zodat het gras daar ook de rest van het jaar niet te lang wordt.

Voorbereidingen
Ter voorbereiding maait het waterschap eerst met een bosmaaier het gras rond alle reflectoren, palen en lichtmasten. Zo zijn deze obstakels straks tijdens het maaien goed zichtbaar en dat voorkomt schade.

Vogelnesten
Ook worden rust- en verblijfplaatsen van vogels en andere dieren genoteerd, zodat maaimachines hier vandaan blijven. Weet u een vogelnest in het gras? Meld dit dan via de website www.wshd.nl.