Verbouwing gemeentehuis Dirksland verloopt voorspoedig

Op 19 mei 2008 is gestart met de verbouw en renovatie van het pand aan de Voorstraat 21-23 te Dirksland. In de achterliggende maanden is hard gewerkt om de beoogde opleverdatum te halen. Met succes, begin november 2008 wordt het aangrenzende pand in gebruik genomen. 

Waarom verbouwen?
Per 1 januari 2007 werd de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd. Hiermee ontstond de behoefte aan een zorgloket. Een loket dat kan uitbreiden, omdat nu slechts één onderdeel van de Wmo is ingevoerd (hulp in de huishouding). De komende jaren zullen echter steeds meer zorgtaken ondergebracht worden bij gemeenten. Binnen het huidige gemeentehuis is geen mogelijkheid om de balie met publieksfuncties uit te breiden. Na de mogelijke varianten te hebben overwogen is ervoor gekozen om het zorgloket te realiseren in het pand Voorstraat 21-23.

Aanpassingen gemeentehuis
Als u niet voor het zorgloket naar het gemeentehuis komt, ziet u dan iets van de veranderingen? Ja, ook in het bestaande gebouw worden een aantal ruimtes aangepast. Doordat een aantal ambtenaren van de gemeente Dirksland verhuizen naar het naastgelegen pand, komen kamers vrij. Door de vrijgekomen ruimte wordt het gemeentehuis anders ingedeeld. De huidige commissiekamer wordt verplaatst naar de achterkant van het gemeentehuis en de muur wordt doorgebroken, hierdoor ontstaat een ruime entree. Dit betekent voor u meer privacy, wanneer u bij de publieksbalie van onze gemeente staat.

Stand van zaken
Door architectenbureau Casa Ratsma te Dirksland is een plan ontwikkeld voor een totale renovatie van het pand, het realiseren van kantoorruimtes daarin en het creëren van een zorgloket. Allereerst is het pand gestript door een sloopbedrijf en zijn asbest en betimmeringen verwijderd. Hierdoor ontstond een goed zicht op de constructieve staat van het pand. Onder leiding van een constructeur is een staalconstructie aangebracht om voldoende stabiliteit en constructief vermogen in het pand te brengen. Nu de grote verbouwing achter de rug is, wordt gewerkt aan de afwerking: elektra, sanitair en inrichting.

Planning
Naar verwachting wordt het pand begin november 2008 in gebruik genomen. Vanaf dat moment kunt u ook terecht bij het zorgloket.