Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland

Foto

De gemeente Goeree-Overflakkee is aangemeld voor de verkiezing 'Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland'. De organisator, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), vindt dat iedereen moet kunnen meedoen, zo staat te lezen op de website. Daarom doen alle gemeenten automatisch mee. De verkiezing wordt voor de derde keer georganiseerd.

"Mensen met een beperking kunnen vaak niet meedoen. Dat ligt aan de manier waarop dingen in Nederland zijn gemaakt of geregeld," schrijft de VNG. "Het is daarom belangrijk dat Nederland toegankelijker wordt, niet alleen in openbare gebouwen en voorzieningen zoals openbaar vervoer en op straat, maar ook bijvoorbeeld in brieven en op websites van de gemeente en andere overheidsinstellingen."

Verdrag
De VNG voerde daarom in 2016 het VN-verdrag Handicap in. Met dat verdrag hoopt de organisatie de positie van mensen met een beperking te verbeteren op alle gebieden die van belang zijn, zoals onderwijs, werk, vervoer, cultuur, sport en andere vrijetijdsbestedingen. Dankzij het VN-verdrag Handicap moeten bijvoorbeeld stemlokalen voor iedereen toegankelijk zijn. Daarvoor is de Kieswet zelfs aangepast.

Twee miljoen Nederlanders hebben een beperking, zowel lichamelijk als verstandelijk of psychisch. Veel gemeenten doen hun best om drempels letterlijk en figuurlijk te verlagen, maar er is altijd ruimte voor verbetering. De VNG wil met de verkiezing gemeenten helpen van elkaar te leren en de gemeenten waar het al goed gaat in het zonnetje te zetten.

Daarom is de hulp van de inwoners nodig. Zij kunnen de gemeente waar ze wonen, werken of om een andere reden vaak komen, beoordelen op toegankelijkheid. De verkiezing bestaat uit drie rondes. In de eerste ronde worden alle gemeenten in Nederland beoordeeld. De tien gemeenten met de beste beoordeling gaan door naar ronde twee. Dan kan er nog eens gestemd worden door heel Nederland. In de derde ronde, de finale, worden de gemeenten beoordeeld door een vakjury.

Handvatten
De verkiezing geeft gemeenten inzicht in hoe inwoners de toegankelijkheid ervaren. Dat levert concrete handvatten op om mee aan de slag te gaan. Het 'Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee' (PGGO), een regionaal adviesorgaan dat opkomt voor de belangen van inwoners met een beperking, roept inwoners dan ook op om mee te doen aan de verkiezing.

PGGO denkt met de gemeente mee over zaken zoals de invalidenparkeerkaart en de toegankelijkheid van openbare gebouwen en voorzieningen. Het bestuur van het platform denkt bijvoorbeeld mee over het mobiliteitsplan van de gemeente, waarin de toekomst van verkeer en mobiliteit voor álle inwoners wordt vormgegeven. Daarvoor ontvangt het bestuur subsidie van de gemeente. Hoewel de bedoelingen goed zijn, verloopt de uitwerking nog niet altijd vlekkeloos. De bestuursleden van PGGO roepen dan ook zoveel mogelijk mensen op Goeree-Overflakkee op om de gemeente te beoordelen via de website 'Meest Toegankelijke Gemeente'. Dat kan tot en met 30 juni 2024.