Verkoop bloemstukken voor familie Maliepaard

Foto

Stefan en Gerriët Maliepaard uit Sommelsdijk wonen sinds 2019 met hun kinderen in Oeganda. Stefan werkt daar als vliegtuigtechnicus voor Mission Aviation Fellowship (MAF). MAF is een hulporganisatie die met 130 vliegtuigen wereldwijd artsen, hulpverleners en zendelingen vervoert naar moeilijk bereikbare gebieden. Het werk van MAF en dus ook dit gezin wordt geheel uit giften en sponsoracties gefinancierd.

Marlies Looij uit Sommelsdijk heeft het plan opgevat om, met hulp van vriendinnen, decoratieve bloemenkransen en toefen te maken voor dit goede doel. Haar dochters Louise en Sanne hebben, samen met hun vriendin Madeleine, de creaties her en der aan de man gebracht. Dat brengt mooie bedragen op. Op de foto overhandigen de jongedames de eerste € 300 symbolisch aan penningmeester Albert Bechthum van de thuisfrontcommissie.

Het succes smaakt naar meer, en de dames produceren en verkopen door. De opbrengst benadert inmiddels de € 500,-. Wilt u ook een mooie krans of toef in huis halen en het goede doel steunen? Bekijk de flyer op www.facebook.com/mafmaliepaard. Daar vindt u ook meer informatie over Stefan en Gerriët en hun werk in Oeganda. U kunt ook e-mailen met Marlies via toefmaf@gmail.com.