Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Verlies van vier miljoen verwacht door sanering Spuiplein

Foto

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft woensdag 19 juni 2024 een extra bijeenkomst over het bestemmingsplan Spuiplein. Het plein in het centrum van Middelharnis is hard toe aan opwaardering. Het bestemmingsplan stond tijdens de raadsvergadering op 6 juni niet voor het eerst op de agenda. Vooral de hoge saneringskosten voor de vervuilde grond in het gebied zorgen voor hoofdbrekens. Wegens het saneren van de vervuilde grond op het plein en omgeving, moet de gemeente rekening houden met een verlies van ruim vier miljoen.

De raad werd gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen en daarmee in te stemmen met het dekken van de extra kosten voor een deel uit de Algemene Reserve en voor een deel uit de Reserve Grondbeleid.

Ellen Nijssen van de VVD diende een motie in om te zien of de mogelijkheid bestond de kosten van ruim vier miljoen voor gebiedsontwikkeling te drukken, door te kiezen voor een bestemmingsplan zonder woningbouw. De motie werd gesteund door D66, TOG, SDP en VKGO.

Subsidie
Wethouder Markwat van Ruimtelijke Ontwikkeling vroeg de raad om toch meteen een besluit te nemen over het bestemmingsplan. Sanering voor woningbouw zou, volgens de wethouder, uiteindelijk een gunstiger eindresultaat voor het hele gebied opleveren. Ook omdat de niet voor woningen gebruikte grond toch ontwikkeld en gesaneerd moet worden. Een nieuw plan onderzoeken zou bovendien voor extra kosten zorgen en tijd kosten, waardoor de gemeente een subsidie van ongeveer 1 miljoen euro in het kader van de Impulsaanpak Versterking Winkelgebieden zou mislopen. Hiervoor moet namelijk uiterlijk 1 juli een uitgewerkt plan zijn ingediend.

De motie van de VVD haalde het uiteindelijk niet, met 13 stemmen voor en 18 stemmen tegen. Toch kon er nog niet over het uiteindelijke bestemmingsplan gestemd worden. Er was nog te veel informatie te verwerken om te beslissen. De raad gaat het nogmaals proberen tijdens de tussentijdse vergadering op woensdag 19 juni in het Rondeel.