Verwijderen skatebaan niet volgens de regels

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee heeft kennis genomen van het besluit van het college om de skatebaan bij het Rubensplein in Middelharnis te verwijderen. Op basis van verrichte geluidsmetingen die zijn getoetst op de wet BARIM zou de skatebaan binnenkort verdwijnen. Maar wat blijkt, een skatevoorziening valt helemaal niet onder de wet BARIM.

Milieudienst DCMR bevestigd dit. Voor skatevoorzieningen zijn er geen wettelijke geluidvoorschriften opgenomen. Bij toetsing naar de wet BARIM blijkt dat alle maximale geluidsniveaus die kunnen optreden, een gevolg zijn van "(sport)activiteiten in de open lucht" en deze zijn uitgezonderd van toetsing.

VKGO dient donderdag 5 september 2013 een motie in en roept daarmee het college op om het advies van de bezwaarschriftencommissie met betrekking tot het verwijderen van de skatebaan aan het Rubensplein in Middelharnis niet op te volgen. De politieke partij vindt dat in onderling overleg met de gebruikers van de skatebaan en omwonenden tot een passende oplossing moet worden gekomen. Als een van de oplossingen wordt een tijdschema voorgesteld waarin de skatebaan gebruikt mag worden of een voorziening die het geluid reduceert.

DeltaFiber