Verwijderen skatevoorziening Rubensplein uitgesteld

Na een lange discussie tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdagavond 5 september 2013 is de uitkomst positief voor de gebruikers van de skatevoorziening aan het Rubensplein in Middelharnis. Wethouder Gerrit de Jong zegde toe het besluit om de skatevoorziening te verwijderen te heroverwegen.

In de beantwoording van vragen die werden gesteld aan wethouder de Jong werd duidelijk dat het college in juni 2013 het advies van de bezwarencommissie een op een heeft overgenomen en niet zelf verder onderzoek heeft gedaan. Bijvoorbeeld naar het juridisch kader als het gaat om de gevolgen bij het niet opvolgen van het advies en de skatevoorziening bij het Rubensplein te laten bestaan. Er is namelijk niet een duidelijke wet die kan worden toegepast om de verwijdering te rechtvaardigen. Mochten bezwaarmakers naar de rechter toestappen is het niet geheel duidelijk of de gemeente de skatevoorziening kan blijven laten bestaan. Volgens de wethouder wordt de geluidsnorm met 9dB overschreden.

Het college gaat nu in overleg met betrokkenen om te kijken naar een passende oplossing. Naar verwachting zal eind september meer duidelijkheid zijn. Tot die tijd kunnen de skatende jongeren zich blijven vermaken op het Rubensplein en hun hobby uitoefenen.

DeltaFiber