VGB heeft genoeg van provinciale poppenkast

De provincie Zuid-Holland heeft besloten dat het een commissie zal instellen die zal onderzoeken hoe er gekomen kan worden tot een herindeling op Goeree-Overflakkee. Dat is via enkele kanalen in de openbaarheid gekomen. Het is al veel langer bekend dat de provincie over wil gaan tot een herindeling op Goeree-Overflakkee. Het VGB heeft genoeg van het provinciale poppenkastspel en roept de burgers op om hun tegenstem te laten horen.

Recent heeft de provincie Zuid-Holland een gesprek gehad met de gemeente Middelharnis en Dirksland. Het is geen verrassing dat deze gemeenten een pleidooi hebben gehouden voor één gemeente Goeree-Overflakkee, dat standpunt was reeds bekend. En hoewel de gesprekken met de gemeente Goedereede en Oostflakkee nog niet hebben plaatsgevonden, heeft de provincie haar conclusies al getrokken. Blijkbaar tellen de 22.000 inwoners van Goedereede en Oostflakkee én de tegenstanders in de gemeenten Dirksland en Middelharnis niet meer mee. Een vorm van onbehoorlijk bestuur, oftewel: Provinciale Poppenkast.

De provincie doet al jaren haar best om de gemeenten te laten herindelen. De Commissaris van de Koningin Jan Franssen heeft hier ook nooit een geheim van gemaakt. Tenslotte wel zo gemakkelijk voor de provincie. Al jaren schendt de provincie de autonomie van de vier afzonderlijke gemeenten door het ISGO als brievenbus te gebruiken voor het hele eiland. Een eerste aanzet tot herindeling is ondernomen door een bestuurskrachtonderzoek te laten uitvoeren bij de vier gemeenten op het eiland. Helaas, de gemeenten kwamen er toch beter uit dan verwacht. Nu wordt de druk opgevoerd en is er besloten een commissie in te stellen die moet onderzoeken hoe er tot herindeling gekomen kan worden.

De Tweede Kamer én Provinciale Staten hebben eerder al bepaald dat herindeling niet meer van bovenaf opgelegd moet worden, maar een initiatief van onderop moet zijn. Het besluit van Gedeputeerde Staten is dan ook volledig in strijd met deze eerdere afspraken. De provincie is waarschijnlijk van mening dat twee gemeenten die willen herindelen en een publicatie van enkele bedrijven als 'van onderop' bestempeld kan worden. Dit is volgens het VGB niet het geval en zij willen dan ook graag samen met u laten zien dat deze herindeling helemaal niet 'van onderop' komt.

Het VGB roept burgers en bedrijven op Goeree-Overflakkee op om zich te laten horen en te verzetten tegen deze dreigende, van bovenaf opgelegde, herindeling. Dit kan door uw handtekening te zetten op hun website www.neetegenherindeling.nl. Op 23 januari 2009 kunt u van 20:00 tot 21:00 uur ook via de VGB Chatbox in gesprek gaan met Patrick Polie (raadslid), Margreet van Heest (burgercommissielid) en Peter Feller (wethouder).