Visie 'Zuidelijke schil Ouddorp' vastgesteld

De gemeente Goedereede ontwikkelde een stedenbouwkundige visie genaamd 'Zuidelijke schil Ouddorp'. Deze visie is op 13 oktober 2011 vastgesteld. De visie beschrijft de ruimtelijke kaders voor een gebied rondom het centrum en ten zuiden van het centrum van Ouddorp.

De 'Zuidelijke schil Ouddorp' is een stedenbouwkundige visie die de gemeente Goedereede ontwikkelde. Deze visie schetst de ruimtelijke kaders voor het gebied dat wordt begrensd door de Broekweg, de Steenweg, de Waterweg, de Hazersweg en de Duinkerkerweg in Ouddorp.Met de visie wordt de mate van beleidsvrijheid bij het ontwikkelen van bouwplannen vastgelegd. Ruimtelijke ontwikkelingen binnen dit gebied worden aan de kaders in de visie getoetst. De gemeenteraad stelde de visie op 13 oktober 2011 vast. De visie kan worden gedownload op www.goedereede.nl.

"Het is fijn dat er nu duidelijkheid bestaat over het toetsingskader. Mensen kunnen zelf de visie raadplegen voordat ze een bouwvergunning indienen.", aldus Frans Tollenaar, portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting.

Wie in het gebied van de Zuidelijke schil Ouddorp wil bouwen of verbouwen kan deze visie raadplegen om te zien of het beoogde plan te realiseren is.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de Ivo Motshagen van de gemeente Goedereede. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0187-497141 of e-mailadres imotshagen@goedereede.nl.