VLO doet mee aan Provinciale Statenverkiezingen 2011

De Vrije Lijst Oostflakkee (VLO) doet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart 2011. De VLO heeft zich hiertoe aangesloten bij het Platform Lokale Partijen (Lijst 9). VLO-fractievoorzitter Berend Jan Bruggeman is als vertegenwoordiger naar voren geschoven en staat op de elfde plaats.

Voor Lijst 9 hebben ruim 80 lokale partijen zich aangesloten. De VLO heeft ertoe besloten omdat ze geconfronteerd is met een aantal dossiers waarbij de provincie een dikke vinger in de pap heeft. En die inmenging is volgens de VLO niet altijd de juiste. Wat te denken van de initiatieven voor kassenbouw en een vliegveld op Oostflakkee. En het in eerste instantie afwijzen van een mooie vorm van energiewinning in Ouddorp en de communicatie rondom de herindeling. Niet dat de VLO tegen alle verandering is. De provincie praat evenwel te vaak óver de gemeenten op Goeree-Overflakkee en veel te weinig mét de gemeenten. Kortom veel van bovenaf en weinig luisteren naar de inwoners.

Onlangs bleek dat een groot deel van de inwoners op lokale partijen kiezen. Zoveel zelfs dat wanneer alle eilandelijke zetels bij elkaar geteld worden, de lokalen de grootste partij van Goeree-Overflakkee zijn. Al die kiezers krijgen 2 maart weer een kans om hun eiland op de kaart te zetten, en een signaal af te geven richting de provincie. Het zou namelijk getuigen van vastbeslotenheid indien de lokale stemmers weer aangeven het graag van onderaf geregeld te willen hebben.

Daarom heeft de VLO haar fractievoorzitter Berend Jan Bruggeman uit Oude-Tonge naar voren geschoven. Hij staat als nummer 11 op Lijst 9. Een stem op hem uitbrengen is de lokale politiek een stimulans geven. Want het behalen van enkele zetels door het Platform Lokale Partijen geeft ook de lokale politieke partijen de mogelijkheid om directe aanspreekpunten in de provincie te hebben. Zo wordt uw stem ook in de provincie gehoord. Ga voor het volledige programma naar www.platformlokalepartijen.nl.