Volgende stap voor woningbouwproject De Goede Ree

Foto

Woensdag 6 juli 2016 ondertekenden wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee en René Schepers van BPD Ontwikkeling B.V. een anterieure overeenkomst voor het voormalige zorgcomplex De Goede Ree in Sommelsdijk. Op de vrijgekomen locatie worden maximaal tachtig woningen gerealiseerd.

In de anterieure overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over onder andere de (plan)kosten en het terugbrengen van cultuurhistorische elementen in het bouwplan. Nu de overeenkomst is ondertekend, kan de gemeente het wijzigingsplan De Goede Ree definitief vaststellen. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw starten naar verwachting eind 2016.

De Goede Ree was een zorgcomplex op een prominente locatie in Sommelsdijk. Dit complex is inmiddels gesloopt. Met het wijzigingsplan wordt de huidige maatschappelijke bestemming gewijzigd in een woonbestemming. Hierdoor is het mogelijk om op de vrijgekomen locatie maximaal tachtig woningen in verschillende woningtypen te realiseren. Om de nieuwe bebouwing te laten aansluiten bij de bestaande omgeving, zijn beeldkwaliteitseisen opgesteld. Voor de architectonische uitwerking van de woningen en inrichting van de openbare ruimte is het beeldkwaliteitsplan De Goede Ree ontwikkeld. Dit plan is op 16 juni 2016 vastgesteld door de gemeenteraad.

Cultuurhistorische elementen
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft laten vastleggen dat in de nieuwbouwontwikkeling een aantal cultuurhistorische elementen van het voormalige zorgcomplex moet terugkomen. In de nieuwe wijk zijn daarom de karakteristieke voorgevel met trap en de pilaren van de entree terug te zien. Ook de vijver, een aantal waardevolle bomen en hagen krijgen een plek op het terrein.

DeltaFiber