Voorbereidingen zwemseizoen begonnen

Foto

Op 1 mei begint het zwemseizoen. Daarom is het waterschap in april begonnen met het nemen van de eerste monsters van alle officiële zwemlocaties in ons gebied. Zo weten we op tijd waar je vanaf 1 mei veilig kunt gaan zwemmen.

Samenwerking met Aquon
Voor de monitoring van zwemwater werkt het waterschap nauw samen met waterschapslaboratorium Aquon. Zij nemen de monsters en bekijken of er ziekteverwekkende bacteriën in het water zitten. Ook onderzoeken ze of er blauwalgen voorkomen en zo ja, welke. De onderzoeksresultaten geven ze door aan de provincie. Die is eindverantwoordelijk voor de veiligheid en kwaliteit van zwemlocaties en de communicatie naar de badgasten.

Schoon water is belangrijk
De waterkwaliteit staat bij waterschap Hollandse Delta altijd voorop. Schoon en voldoende water zorgt voor een prettige leefomgeving – voor mens en natuur, voor stad en platteland. Naast het controleren van zwemwater, doen ze ook andere onderzoeken. Bijvoorbeeld naar het effect van klimaatverandering op de waterkwaliteit. Ook voeren ze projecten uit om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen.

DeltaFiber