Voorkom oogletsel met de vuurwerkbril

De jaarwisseling van 2010-2011 is door alle Nederlandse oogartsen voor de derde keer het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door zelf afgestoken vuurwerk geregistreerd. In vergelijking met voorgaande jaren is het aantal slachtoffers teruggelopen. Het totale aantal ogen met blijvend letsel blijft echter elk jaar stijgen. Vorig jaar zijn 16 ogen blind geworden waarvan 7 totaal verwijderd moesten worden.

Bas de Clercq, oogarts in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland: "Helaas blijft het totale aantal ogen met blijvend letsel ieder jaar stijgen en hoewel er dit jaar minder ogen blind zijn geworden door vuurwerk, is elk blind oog er nog steeds één teveel."

Stijging aantal ogen met blijvend letsel
In 2011 moesten 251 patiënten behandeld worden met letsel aan 307 ogen. Het aantal ogen met blijvend letsel stijgt dit jaar naar 117. In voorgaande jaren was dit 99 (2008/2009) en 115 (2009/2010). De helft van de patiënten is jonger dan 20 jaar en 90% van alle slachtoffers is van het mannelijke geslacht. 50% (126) stak zelf vuurwerk af en 50% (125) was omstander.

Oogletsels* 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Patiënten 268 307 251
Zelf-afstekers 116 146 126
Omstanders 152 161 125
Aantal ogen 315 356 307
Niet-blijvend letsel 216 241 190
Blijvend letsel 99 115 117
Visusverlies 47 53 36
Blind 24 25 16
Verwijderde ogen 15 9 7
* Cijfers tot 24 januari 2011.

Om oogletsel te voorkomen stimuleert het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis het gebruik van vuurwerkbrillen. Vuurwerkbrillen zijn verkrijgbaar op de poliklinieken oogheelkunde in Dirksland en Hellevoetsluis voor een bedrag van € 3,00 per stuk. De opbrengst van de vuurwerkbrillen schenkt het ziekenhuis aan de stichting Lafilabumbu. Deze stichting zet zich in voor de allerarmsten in het Afrikaanse Burkina Faso. Meer informatie over de stichting is te vinden op www.lafilabumbu.nl.