Voormalig wethoudersduo ontvangt zilveren gemeentepenning

Foto

Voormalig wethouders Gert-Jan van der Valk en Petra 't Hoen ontvingen beiden tijdens hun afscheidsreceptie een zilveren gemeentepenning uit handen van burgemeester Jan Heijkoop. Zij kregen deze onderscheiding als blijk van waardering voor hun jarenlange actieve inzet als raadslid en wethouder voor de gemeente Oostflakkee. Daarnaast hebben zij de afgelopen jaren veel maatschappelijke activiteiten ontplooid.

Op 16 april 2010 nam het wethoudersduo Van der Valk en 't Hoen afscheid van de gemeente Oostflakkee. Beiden deden dit met gemengde gevoelens. Enerzijds dankbaar voor het vertrouwen en de jaren dat zij het wethouderschap hebben mogen vervullen, anderzijds teleurgesteld omdat zij graag hun ingezette werk hadden willen afronden. Onder grote belangstelling van de ambtelijke organisatie, collega-bestuurders, relaties en familie werden Gert-Jan van der Valk en Petra 't Hoen toegesproken door burgemeester Jan Heijkoop. Hij bedankte hen voor de prettige samenwerking, hun inzet en hun maatschappelijk betrokkenheid.

Gert-Jan van der Valk was de afgelopen jaren onder meer lid van de regionale stuurgroep verkeersveiligheid, algemeen bestuurslid van Natuur- en recreatieschap 'Grevelingenschap', algemeen en dagelijks bestuurlid van Natuur- en recreatieschap 'Haringvlietschap', lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas en voorzitter bestuur van Coöperatie Deltawind.

Petra 't Hoen daarentegen was onder meer voorzitter Directieoverleg onderwijs, voorzitter Klankbordgroep onderwijs, bestuurslid van de GGD Rotterdam Rijnmond, voorzitter van de portefeuillehouderadviescommissie maatschappelijke aangelegenheden op Goeree-Overflakkee en dagelijks bestuurslid van werkvoorzieningschap 'Binnenhof'. Dit alles was voor de gemeente reden genoeg om hen te onderscheiden met de zilveren gemeentepenning.

Gert-Jan van der Valk heeft acht jaar de wethoudersrol mogen vervullen. Acht jaar wethouderschap waar hij met plezier op terugkijkt. "Het was een tijd waarin ik mij onvoorwaardelijk heb ingezet voor de belangen van de 10.000 inwoners van Oostflakkee. Want daar gaat het uiteindelijk om". De laatste vier jaar heeft hij samen met collega Petra 't Hoen het college mogen vormen. Ook zij heeft deze periode als erg prettig ervaren. "Met veel passie en plezier heb ik mogen werken in het hart van de democratie. Met veel moeite neem ik afscheid, want er is nog veel werk te doen."

Beiden zijn erg vereerd met de gemeentelijke onderscheiding . "Deze middag gaat bij ons de boeken in als een middag met een gouden randje. Wij willen iedereen bedanken voor de hele mooie jaren, de prettige samenwerking, het vertrouwen en de fantastische afsluiting. Wij wensen onze opvolgers veel succes bij de uitvoering van de projecten die de afgelopen jaren zijn opgezet en wensen hen een fijne en collegiale tijd in het gemeentebestuur toe".