Voortgang plannen cultureel centrum Het Diekhuus

Op 23 mei 2011 was de aftrap van het nieuwe plan voor Het Diekhuus door betrokkene in de vorm van een brainstormsessie. Alle aanwezigen kregen pen en papier met de vraag zo veel mogelijk ideeën op te schrijven die betrekking hebben op de vraag waar moet het nieuwe Diekhuus aan voldoen (programma van eisen) en wat voor functies moet het nieuwe Diekhuus bieden(functies).

Na een goede brainstormbijeenkomst zijn er vier werkgroepen aan de slag gegaan. Om tot een zo effectief en efficiënt mogelijk nieuw plan te komen hebben de werkgroepen opdrachten gekregen in de vorm van probleemstellingen.
 
Werkgroepen
De werkgroep bouw is met groot enthousiasme gestart. Hoe meer zij van het gebouw zagen hoe enthousiaster ze zijn geworden. De mogelijkheden zijn groot, er zijn veel goede punten aan het gebouw maar ook een aantal serieuze punten van aandacht. Zij hebben inmiddels zo'n 10 uur in - op - naast - onder het gebouw onderzoek gedaan en zijn bezig met het opstellen van een bouwkundige rapportage.
 
De werkgroep die zich buigt over het programma van eisen voor het Regionaal Cultureel Centrum is ook bijeen geweest. Zij gaan verschillende kleine theater en multifunctionele accommodaties bezoeken bij vergelijkbare gemeenten.
 
De werkgroep bezetting is twee keer bij elkaar geweest. Er leven veel goede ideeën in de groep. Er is geconcludeerd dat de bezetting van Het Diekhuus omhoog moet en dat er ook gezocht moet worden naar partijen die mee kunnen dragen in de kosten. Alle werkgroepleden inventariseren momenteel bij verschillende partijen of dat er interesse is in het huren van een centraal gelegen ruimte of dat zij wellicht een rol kunnen vervullen in het nieuwe Diekhuus. De gesprekken zijn tot nu toe erg positief.
 
Ook is er de werkgroep Public Relations (PR). Deze groep heeft als opdracht in de komende maanden te laten zien wat er zoal achter de gesloten deuren van de lokalen van het Diekhuus gebeurt. In Groot Goeree staan de komende weken ervaringen van bezoekers en van docenten over de diverse activiteiten die plaatsvinden in Het Diekhuus.
 
Duidelijk is dat de energie die in april 2011 zo voelbaar was er nog steeds is, en dat is goed nieuws.
 
Uitnodiging
Op 22 september 2011 worden de voorlopige resultaten van de werkgroepen gepresenteerd, u bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

De bijeenkomst vindt plaats in de foyer van Het Diekhuus, Benenden Zandpad 7 in Middelharnis. Aanvang 19.30 uur. Aanmelden via Het Diekhuus telefoon: (0187) 48 24 00 of via e-mail l.vanrossum@hetdiekhuus.nl