Voortgang renovatie begraafplaats Emmastraat Oude-Tonge

Foto

De tweede fase van de renovatiewerkzaamheden aan de begraafplaats aan de Emmastraat in Oude-Tonge is gestart. Alle oude grafstenen zijn in de eerste fase van de renovatie gerepareerd, nieuw gesteld en gereinigd door Stichting tot Behoud Begraafplaats Oude-Tonge. De buitendienst van de gemeente Goeree-Overflakkee is gestart met de werkzaamheden aan het groen.

Zo zijn de zijkanten van het terrein egaal gemaakt en er is nieuw gras gezaaid. Ook is begonnen met de aanleg van een nieuw middenpad. Zodra het pad gereed is en er geen groot materieel meer het terrein op hoeft te rijden, plaatst de gemeente de toegangspoort terug. Momenteel wordt de poort opgeknapt. Het gietijzeren hek, daterend uit het eind van de negentiende eeuw, wordt zoveel mogelijk in de oude glorie hersteld.

Deze zomer gaat de Stichting bij een aantal stenen de belettering herstellen. Dit doen zij door de letters op de stenen weer te voorzien van een zwarte verflaag. Ook is een informatiebord in de maak. De bedoeling is dit bord in september te kunnen plaatsen. Eind van 2015 zijn de inspanningen van de Stichting, de gemeente en het Welzijnsfonds Oostflakkee voor iedereen zichtbaar.

Het onderhoud en behoud van de begraafplaats is niet alleen belangrijk uit respect voor de nabestaanden. De historische begraafplaats uit 1809 is namelijk ook één van de weinige historische monumenten in Oude-Tonge. Omdat de begraafplaats in slechte staat verkeerde, richtten Eva Lassing, Piet van Schelven en Jaap van Nieuwenhuijzen in 2014 een stichting op tot behoud van de begraafplaats aan de Emmastraat in Oude-Tonge. Samen met de gemeente zorgt deze Stichting voor het behoud en de renovatie van de begraafplaats.

Met behulp van een subsidie van het Welzijnsfonds Oostflakkee schakelde de stichting de firma BamBam steenhouwers in om de kapotte stenen te repareren.