Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Vragen aan college na overlast door raveparty bij Den Bommel

Foto

Raadslid Ronald Weydema van de VVD heeft vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van een raveparty in Den Bommel in de nacht van zaterdag op zondag 23 juni 2024. Op het terrein van een leegstaande boerderij aan de Groeneweg vond voor de tweede keer een raveparty plaats.

In de loop van zondagmorgen stonden er nog tenten en voertuigen op het terrein en daaromheen. De vertrekkende feestgangers zorgden voor overlast en voor onveilige situaties. Net als bij een eerdere raveparty is besloten het feest niet te beëindigen maar door te laten gaan.

Ronald Weydema van de VVD-fractie wil van de burgemeester en wethouders weten of er een risicoanalyse van de situatie is gemaakt en of er op basis van de uitkomst daarvan is besloten om niet in te grijpen. Bij een risicoanalyse wordt bijvoorbeeld gekeken naar de capaciteit aan mankracht, het aantal bezoekers, het drugsgebruik en de hoeveelheid overlast voor de omgeving.

Bezoekers
Weydema wil ook weten wat het aantal bezoekers op de rave was. Ook wil hij weten of er die nacht afspraken met de organisatie zijn gemaakt om te stoppen en of er is overwogen om de generatoren en geluidsapparatuur van de feestgangers in beslag te nemen.

Naar aanleiding van de vorige raveparty zijn er afspraken gemaakt met de nieuwe eigenaar om herhaling te voorkomen. De VVD-fractie wil nu weten welke afspraken dat zijn en of bij eventuele ontstane schade de organisator aansprakelijk wordt gesteld. Tenslotte heeft Weydema gevraagd wat de stand van zaken is met betrekking tot een ontwikkeling op het terrein van de boerderij en welke acties het college gaat ondernemen om herhaling in de toekomst te voorkomen.