VVD en GL willen zonne-energie op Goeree

VVD en GroenLinks in Zuid-Holland willen weten waarom de gemeente Goedereede geen toestemming krijgt voor het plaatsen van zonnecollectoren in Ouddorp. Het veld zonnecollectoren, in totaal maar liefst 1,5 ha groot, is een initiatief van een lokale ondernemer die hier ook al subsidie voor heeft ontvangen.

Maar volgens het provinciebestuur zou het landschap teveel worden aangetast. VVD en GroenLinks willen nu weten welke mogelijkheden er zijn om het project alsnog snel te realiseren. Statenleden Van Dobben de Bruijn (VVD) en Chung (GroenLinks) willen weten hoe tot nu toe de communicatie met de initiatiefnemers en de gemeente Goedereede is verlopen. Ook wijzen zij op een advies van de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit die  grote problemen zag met plaatsing van de zonnecollectoren op de door de gemeente gewenste locatie, terwijl volgens plaatselijke gegevens deze locatie niet behoort tot het historische schurfelingen landschap.

Op 1 september 2010 bespreekt de commissie Groen Water en Milieu het onderwerp op verzoek van VVD en GroenLinks. De vragen die nu gesteld zijn, alsmede de schriftelijke vragen die het CDA ook over het onderwerp stelde, dienen als voorbereiding voor deze vergadering. VVD-Statenlid Marijke van Dobben de Bruijn: "Zonne-energie is, naast energie uit wind, water en biomassa, een speerpunt van het provinciaal beleid. Provinciale Staten hebben op voorstel van GroenLinks en de VVD de wens uitgesproken om meer alternatieve energie en in het bijzonder zonne-energie in de Provincie Zuid-Holland toe te passen. Dit particuliere initiatief op Goeree past prima binnen deze doelstelling en we vragen ons daarom af waarom hier nu geen ruimte voor is."