VVD: Meeuwen bestrijden, niet beschermen

De meeuwenoverlast is een groot probleem in veel kustgebieden. Door de beschermde status van de meeuw kan er vrijwel niets tegen de overlast gedaan worden. De VVD wil dat de meeuw van de lijst van beschermde diersoorten wordt afgehaald, zodat meeuwenoverlast effectief kan worden aangepakt.

VVD natuurwoordvoerder Rudmer Heerema: "Meeuwen op het land, onweer aan het strand, dat gaat al lang niet meer op. Meeuwen leven niet meer boven zee en ook al lang niet meer alleen op het strand. Ze trekken de binnensteden in, voor voedsel en om te nestelen. De overlast van meeuwen in de steden aan de kust is bijzonder groot. Meeuwen scheuren vuilniszakken open, beschadigen auto's, vervuilen de buurt, zorgen voor ongedierte en houden duizenden mensen 's nachts uit hun slaap. Bovendien kunnen ze heel agressief zijn tegen met name kinderen als ze hun nesten in de binnensteden beschermen. Ondergrondse containers plaatsen is niet genoeg, we moeten iets doen aan die steeds groter wordende meeuwenkolonie. Nog even en het probleem is net zo groot als bij de ganzen."

In bijlage 2 van de Flora- en Faunawet staat de lijst van beschermde inheemse diersoorten. De meeuw staat volgens de VVD volkomen onterecht op deze lijst. Heerema: "De zeemeeuw moet je niet beschermen, die moet je juist bestrijden. Ik wil dat het voor gemeenten mogelijk wordt om de meeuw met alle mogelijke middelen te bestrijden. Gemeenten weten prima wat het beste werkt in hun eigen stad of dorp."

Heerema zal de staatssecretaris in het Algemeen Overleg Natuurbeleid op 2 oktober 2014 vragen om de meeuw zo snel mogelijk van de lijst van beschermde inheemse diersoorten af te halen.