VVD: 'Met zoet water mag niet worden gesold'

Als er iets gebeurt waardoor de Zuid-Hollandse zoetwatervoorziening in gevaar komt, moet er meteen kunnen worden ingegrepen. Daarom moet duidelijk zijn wat er moet gebeuren en wie er daarvoor verantwoordelijk is. Provinciale Staten hebben daar woensdag 28 januari 2015 een motie van de VVD over aangenomen. De provincie wil gaan investeren in verdere ontwikkeling van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer.

De VVD is daar voorstander van, omdat het de waterkwaliteit verbetert en kansen biedt voor de economie. De partij is echter wel bezorgd over de zoetwatervoorziening, die essentieel is voor drinkwater, natuur en economie. VVD-Statenlid Arie-Pieter Noordermeer: "Rijkswaterstaat benadrukt steeds dat de zoetwatervoorziening niet in gevaar komt door een zout Volkerak. Dat is prachtig, maar ook andere ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben. Wat als het misgaat? Het is nu nog onduidelijk wie dan moet ingrijpen en hoe."

De provincie moet nu in overleg met het Rijk en de waterschappen een protocol opstellen, waaruit blijkt hoe de zoetwatervoorziening ook in geval van calamiteiten beschermd wordt. De VVD is blij dat Provinciale Staten dat voorstel steunen. Noordermeer: "Want met zoet water mag niet gesold worden."