VVD trapt campagne af

De eilandelijke VVD heeft zaterdag 6 oktober 2012 met een gezellige bijeenkomst de campagneperiode geopend. Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst zijn goede bouwstenen voor een stevig fundament om de nieuwe gemeente krachtig te besturen, aldus de VVD. De wens is dat vele inwoners van Goeree-Overflakkee meebouwen zodat de VVD een sterke, krachtige partij wordt voor Goeree-Overflakkee.

De VVD is buitengewoon content met het feit dat er een zeer goede samenwerking is met de VVD Kamercentrale, de VVD-fractie van de Provincie Zuid-Holland en ook de VVD-fractie van de Tweede Kamer. Die steun is onontbeerlijk om zaken, die nodig zijn voor Goeree-Overflakkee, op adequate wijze aan te pakken.

Om goed voorbereid te zijn op de verkiezingen en op de tijd waarin het bestuur van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee gevormd wordt, volgde een 15-tal kandidaten een workshop die geleid werd door trainers van de Haya van Someren Stichting, het opleidingsinstituut van de VVD. Een vrolijke maar leerzame bijeenkomst waarin veel facetten van campagne voeren zijn belicht.

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellige lunch voor alle kandidaten, bestuur en campagnecommissie in het Faunapark Flakkee, te Nieuwe-Tonge. Deze locatie leende zich ook uitstekend voor een fotosessie.

De VVD Goeree-Overflakkee is al jaren één afdeling en heeft dus al jaren één bestuur. Dat nu één gemeente wordt gevormd wordt van harte toegejuicht. De vele taken die op het bord van de gemeente komen te liggen kunnen goed worden opgepakt door de nieuwe organisatie. Zij gaan ervan uit dat het nieuwe gemeentebestuur openstaat voor nieuwe ontwikkelingen en dat ze met elkaar Goeree-Overflakkee goed op de kaart gaan zetten, vanzelfsprekend met behoud van de kernwaarden die voor allen van grote waarde zijn.

De komende weken volgen werkbezoeken van de VVD-kandidaten aangevuld met leden van de Provinciale Statenfractie en waarschijnlijk enkele woordvoerders van de VVD Tweede Kamerfractie. Zaterdag 10 november 2012 zullen de VVD-kandidaten, wederom vergezeld van Provinciale- en Tweede Kamerleden van de VVD, met een bus diverse plaatsen op het eiland bezoeken en gesprekken aangaan met de inwoners.

"Samen bouwen we aan een sterk Goeree-Overflakkee. Bouwt u mee met de VVD?"