VVD wil meer efficiency bij waterschappen

Door efficiënt en innovatief te zijn, kunnen waterschappen de kosten substantieel verminderen. Dat stelt de Zuid-Hollandse Statenfractie van de VVD. De partij is geschrokken van de voorgenomen tariefstijgingen bij de waterschappen.

Bij de behandeling van het Bestuursakkoord Water in de Provinciale Staten bleek woensdag 12 oktober 2011 dat veel waterschappen in Zuid-Holland de tarieven met 9 à 10 % gaan verhogen. Dit wordt de komende jaren bovendien nog gevolgd door forse stijgingen.

De stijging is een gevolg van het feit dat de waterschappen voor 50 % gaan bijdragen aan de kosten van waterkeringen. Voorheen nam de Rijksoverheid dit volledig voor haar rekening.

Toch vindt de VVD dat geen reden voor zo veel lastenverzwaring. De partij is van mening dat in deze onzekere tijden ook de waterschappen prioriteiten moeten stellen en keuzes moeten maken. Hun huidige inspanningen voor kostenbeheersing worden toegejuicht, maar blijvende inzet is absoluut noodzakelijk.

VVD-Statenlid Arie-Pieter Noordermeer wil de waterschappen wel een eindje op weg helpen. In een Statenbreed gesteunde motie roept hij de provincie op om de tariefstijging zo veel mogelijk te beperken door efficiencyvoordelen te benutten.

"Afvalwaterzuivering moet naar een grotere schaal worden gebracht door samenwerking van waterschappen met gemeenten. Je kunt daar ook het rioolbeheer in onderbrengen en de expertise van drinkwaterbedrijven erbij betrekken. Wat mij betreft maak je er een nutsbedrijf van."

De VVD wijst erop dat een dergelijke samenwerking in het rioolbeheer in Friesland al in gang is gezet. De kosten zijn daar inmiddels aanzienlijk gedaald.

Volgens Noordermeer heeft schaalvergroting nog een tweede voordeel. Afvalwaterzuiveringen kunnen namelijk energie produceren en fosfaat winnen. Fosfaat is van waarde omdat het als meststof gebruikt wordt.

Noordermeer: "Duurzaam én kostenbesparend. Zo'n mogelijkheid kan in deze tijd toch niet onbenut blijven?"