Waar verdient de boer in 2030 zijn brood mee?

Foto

LTO Noord afdeling Goeree-Overflakkee wil de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw goed in beeld krijgen. Met medewerking van Rabobank Het Haringvliet, het EduDelta College, HAS Hogeschool 's-Hertogenbosch en de gemeente Goeree-Overflakkee wordt hiervoor een agrarisch ontwikkelingsprogramma Goeree-Overflakkee opgesteld.

Dit programma bestaat uit een toekomstvisie tot 2030 en een ontwikkelingsagenda voor de agrarische sector op het eiland. Vrijdag 18 maart 2016 vond de officiële start van dit project plaats in het gemeentehuis in Middelharnis.

Door grote veranderingen in de markt en de maatschappij verandert er veel in de agrarische sector en ontstaan er nieuwe uitdagingen en kansen. Het agrarisch ontwikkelingsprogramma zal als leidraad dienen voor de belangenbehartigende organisaties, faciliterende organisaties en financiers met een open vizier naar andere branches en andere maatschappelijke belangen.

Start ontwikkelingsprogramma
Vijf partijen zorgden vrijdag 18 maart voor de start van het agrarisch ontwikkelprogramma om de belangen van de agrarische sector in de toekomst op een gestructureerde en maatschappelijk gedragen wijze te kunnen behartigen. LTO voorzitter Frank van Oorschot: "Met dit plan willen we via een kijk van buiten naar binnen de ontwikkelingen en randvoorwaarden schetsen om de landbouw en agribusiness op een hoger peil te brengen".
Wethouder Innovatie, Landbouw, Visserij en Gebiedsmarketing Arend-Jan van der Vlugt vult aan: "De agrarische sector is een belangrijke pijler voor de economie van ons eiland. Met elkaar zoeken we naar duurzame en innovatieve mogelijkheden om de agrarische sector verder te ontwikkelen en daarmee de economische vitaliteit van ons eiland te waarborgen." Eveneens Jan Verhage van Rabobank Het Haringvliet onderstreept het belang van de agrarische sector op Goeree-Overflakkee: "Duurzame ontwikkelingen in de agrarische sector moeten meer aandacht krijgen en kunnen een extra versnelling geven. Dit onderzoeksrapport kan hierbij een aanzienlijke bijdrage leveren". HAS Hogeschool 's-Hertogenbosch is mede betrokken omdat zij haar rol in onze regio wil versterken.

Toekomstvisie en ontwikkelingsagenda
Na het formuleren van de toekomstvisie tot 2030 zal een ontwikkelingsagenda worden samengesteld die de betrokken partijen plannen en richtlijnen voor de manier van werken aanreikt. Ook moet hieruit blijken hoe de samenwerking tussen ondernemers in de agrarische sector en de samenwerking tussen de andere sectoren op het eiland vorm wordt gegeven. De agrarische sector is een belangrijke drager van de eilandelijke economie. Op Goeree-Overflakkee heeft de agrarische sector met ongeveer 350 agrarische bedrijven grote belangen; ongeveer tweederde van het grondoppervlak is in gebruik als land- en tuinbouwgrond. Uit de toekomstvisie moet blijken wat er nodig is om een gezonde en toekomstbestendige agrarische sector en agribusiness op het eiland te garanderen.

Heeft u ideeën?
Studenten van HAS Hogeschool 's-Hertogenbosch stellen het ontwikkelingsprogramma op en houden interviews met ondernemers en organisaties. Ideeën voor een gezonde en toekomstbestendige agrarische sector op Goeree-Overflakkee kunt u tot en met 1 juni 2016 doorgeven aan HAS-student Marloes van Eck, via e-mail: marloes-van-eck@hotmail.com of via telefoonnummer 06 11 50 44 54.

DeltaFiber