Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Wat komt er in de oude Technische School?

Foto

Appartementen, een bioscoop of gewoon weer een schoolgebouw: de inwoners van Goeree-Overflakkee hebben veel verschillende ideeën over het nieuwe doel voor de voormalige Technische School. Het gebouw in het centrum van Middelharnis staat sinds 2020 leeg en de gemeente is op zoek naar een nieuwe bestemming. De gemeente is eigenaar van het gebouw en wil samen met inwoners en ondernemers onderzoeken hoe de verdere ontwikkeling ervan kan bijdragen aan de gemeenschap.

Uitgangspunten daarbij zijn dat het grootste deel van het gebouw in stand moet blijven. Er moet op het terrein zelf geparkeerd kunnen worden en de nieuwe ontwikkeling moet aansluiten op de omgeving. Het is de bedoeling dat er vooral woningen komen, met minimaal 1/3e sociale koop, vooral gericht op jongeren en 1/3e sociale huur, vooral gericht op ouderen. Het overige deel is gericht op de vrije sector, met een invulling die het centrum versterkt en niet concurreert met het bestaande winkel- en horeca-aanbod. Ook is het de bedoeling dat bestaand groen verbeterd en uitgebreid wordt.

DromenLab
Eind mei 2024 organiseerde de gemeente een 'DromenLab', een inloopavond waar mensen hun ideeën voor deze locatie konden delen. Ook werd het digitale Participatieplatform praatmee.goeree-overflakkee.nl ingezet. Deze eerste fase in het participatietraject is net afgesloten.

Op het platform zijn 52 verschillende ideeën van inwoners te lezen, zoals het realiseren van betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen: jongeren, starters, senioren en mensen met dementie. Ook opperden inwoners ideeën om in het gebouw een parkeergarage, bioscoop, concertzaal, muziekschool, ondernemersplaza, ambachtshonk, eethuis met lokale producten of binnenspeeltuin te maken. Andere inwoners zagen het gebouw als mogelijke nieuwe locatie voor het gemeentehuis. Omdat er momenteel een gebrek aan gymlokalen in Middelharnis is, werd ook voorgesteld het gebouw weer gewoon in te zetten als middelbare schoollocatie, met name gericht op bewegingsonderwijs.

Winst
De gemeente gaat alle ideeën bekijken en beoordelen of er een of meerdere tussen zitten die verder uitgewerkt kunnen worden. De gemeente streeft ernaar winst te maken met de verkoop van grond. Als de ontwikkeling van die grond echter belangrijke maatschappelijke en ruimtelijke voordelen oplevert, dan is een eventueel verlies op de grondexploitatie aanvaardbaar. Het draait hierbij om het vinden van een balans tussen financiële haalbaarheid en maatschappelijke meerwaarde.