Wateraanvoerplan Middelharnis gereed

Foto behorende bij Wateraanvoerplan Middelharnis gereed
Foto behorende bij Wateraanvoerplan Middelharnis gereed

De uitvoering van de werkzaamheden van het wateraanvoerplan Middelharnis voor het verbeteren van de waterkwaliteit in en om Middelharnis en Sommelsdijk is gereed. Door de realisatie van twee aanvoer tracés kan er voldoende zoet water aangevoerd worden.

In het project zijn watergangen met elkaar verbonden door nieuwe duikers. De aanleg van grotere duikers zorgt voor betere doorstroming van het water. Nieuwe stuwen en doorspoelpompen regelen het waterpeil in het gebied.

Kierbesluit en Kaderrichtlijn Water
Met de aanleg van de aanvoertracés is rekening gehouden met het nog te realiseren zoetwaterkanaal voor de Compenserende Maatregelen Kierbesluit. Na de uitvoering van de maatregelen gaan de Haringvlietsluizen eind 2018 op een kier. Dit betekent dat bij opkomend tij zout water het Haringvliet instroomt. De afspraak is gemaakt dat het zoutere water nooit verder komt dan de denkbeeldige lijn Middelharnis-Spui.

De uitgevoerde werkzaamheden horen bij de afspraken die gemaakt zijn voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Uiterlijk in 2027 moet het water gezond zijn voor mensen, vissen, watervogels en waterplanten.

De uitvoering van de werkzaamheden van het wateraanvoerplan Middelharnis zijn mogelijk gemaakt door medefinanciering van de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland.

DeltaFiber