Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Waterschap aan de slag met aanbevelingen aanpak rondom klokkenluider

Foto

In oktober 2022 gaf het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta opdracht tot het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar een langslepende kwestie rondom een klokkenluider. In een extra vergadering op 13 maart 2023 besprak het algemeen bestuur van het waterschap de uitkomsten van dit onderzoek. De Verenigde Vergadering en het college van dijkgraaf en heemraden zijn geschrokken van het indringende rapport. Ze betreuren de grote impact die dit dossier heeft gehad op de melder, zijn gezin en de ambtelijke organisatie.

Aanbevelingen
De insteek van het college bij het externe onderzoek is om lessen te leren voor de toekomst, om daarmee de veiligheid en gezondheid van medewerkers van het waterschap Hollandse Delta te bevorderen. Het onderzoek werd in de afgelopen maanden uitgevoerd door mr. B.F. Desloover en mr. E.M. Bevers van Vasteland Advocaten. Naar aanleiding van het onderzoek concluderen zij dat het naleven van de regels rondom het melden van een vermoeden van een misstand door WSHD onvoldoende is geweest. Verder plaatsen zij kritische opmerkingen ten aanzien van de omgang met de melder. Ook voor de toekomstige afhandeling van dergelijke meldingen doen de onderzoekers aanbevelingen. Een belangrijk verbeterpunt zien mr. Desloover en mr. Bevers in de informatievoorziening tussen en aan college en Verenigde Vergadering en de ambtelijke organisatie.

Samen met ambtelijke organisatie
De verbeterpunten en -ontwikkelingen in het proces en de omgang met melders van vermoeden van misstanden worden door het bestuur gezien. Dijkgraaf en heemraden pakken deze samen met de ambtelijke organisatie op. De Verenigde Vergadering wordt daarbij periodiek over de voortgang geïnformeerd.