Waterschap gaat testen met niet maaien

Foto

De dijken van waterschap Hollandse Delta zijn van levensbelang. Ze moeten stevig genoeg zijn om ons tegen hoog water te beschermen. Het gras op de dijk zorgt voor deze stevigheid. De wortels houden de grond samen. En het gras voorkomt dat de zon de klei uitdroogt.

Dijken zijn niet alleen belangrijk voor onze veiligheid maar ook belangrijk voor de natuur. Omdat het vocht in de grond van een dijk varieert, kunnen er verschillende soorten planten groeien: biodiversiteit. Door een microklimaat op zonnezijde van de helling groeien daar weer andere plantensoorten. Deze diversiteit zorgt voor een grotere leefomgeving of habitat voor insecten.

Door in juni het gras te maaien, blijft het in goede conditie. Eerst voeren ze een nestcontrole uit. In september maaien ze het gras nog een keer. Het waterschap gaat een test uitvoeren. Ze laten stukken gras staan voor het natuurbelang. Insecten krijgen daardoor meer kans. De test wordt goed in de gaten gehouden, voor de natuur én voor de veiligheid van de dijken.