Nu op de radio: Archipel in de ochtend

Waterschap geeft subsidie voor groene tuinen en wijken

Foto

Het waterschap Hollandse Delta biedt ook 2024 subsidie voor watervriendelijke initiatieven. Particulieren, scholen en verenigingen kunnen deze subsidie aanvragen via de website van het waterschap. Op deze manier wil men samen zorgen voor schoon en voldoende water in de omgeving, met de juiste balans tussen te veel en te weinig water.

Heemraad Piet van der Eijk benadrukt het belang van de aanpak van klimaatverandering: "Klimaatverandering heeft grote invloed op de watersystemen en de veiligheid in onze delta. We moeten zorgen dat de bodem beter water kan opvangen tijdens droge periodes en minder water direct afvoeren. Hierbij hebben we de hulp nodig van onze inwoners."

Iedereen kan bijdragen door bijvoorbeeld tegels te vervangen door groen, sedumdaken aan te leggen of regenwater op te vangen. Het waterschap stimuleert deze initiatieven met een stimuleringsregeling, waarbij subsidie kan worden verkregen voor maatregelen vanaf 250 euro. De subsidie bedraagt 20% van de totale kosten en kan gebruikt worden voor groene projecten zoals het vergroenen van schoolpleinen, het aanleggen van moestuinen en andere gezamenlijke initiatieven om buurten waterrobuust te maken.