Waterschap herstelt de oevers van Havenkanaal in Dirksland

Foto

Op 5 juli 2021 is de firma Strukton in opdracht van waterschap Hollandse Delta gestart met de voorbereidingen voor het herstellen van oevers van het Havenkanaal tussen het nieuwe viaduct en fietsbrug in Dirksland. Beide kanaaloevers worden over een lengte van 220 meter aangepakt.

Asfaltmatten met riet
De stenen waarmee de oevers van het kanaal zijn bekleed zijn aan beide kanten van het kanaal in het water gegleden. Daardoor zijn de oevers niet meer stabiel genoeg. Strukton verwijdert de huidige constructie helemaal en vervangt die door zogenoemde asfaltmatten. Deze matten zullen later begroeien met riet. Het waterschap laat de taluds na afronding van de werkzaamheden met een kruidenrijk grasmengsel inzaaien.

Lichte verkeershinder
In de maand juli wordt de westzijde aangepakt. Op de Westhavendijk geldt tijdens de werkzaamheden voor het verkeer een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Bij het laden bij lossen kan de weg tijdelijk worden afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. Na de bouwvak (vanaf 23 augustus) is de oostzijde aan de beurt. Dan zal de weg over de Oosthavendijk gedurende ongeveer 4 weken af en toe tijdelijk worden afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. Ook hier zal een snelheidsverlaging van 30 km per uur gelden tijdens de uitvoering.

DeltaFiber