Waterschap Hollandse Delta maait brede sloten met een maaiboot

Foto

Water moet in de zomer en in de winter onbelemmerd kunnen stromen. Hollandse Delta maait daarom elke sloot één of meerdere keren per jaar. De belangrijkste sloten onderhoudt het waterschap. Ze vormen de slagaders van het watersysteem. De gemeentes, de provincie, Staatbosbeheer en Rijkswaterstaat onderhouden de overige sloten.

Maaiboten
Brede sloten maaien ze met een maaiboot. Aan de zijkant van de boot zit een maaibalk. Met de voorkant van de boot kunnen ze de losgesneden waterplanten bij elkaar schuiven naar een plaats waar ze het uit het water op de oever kunnen scheppen en opruimen.

Vispaaiplaatsen
Van de bredere sloten maaien ze in het voorjaar alleen het midden van de sloot. De rietoevers worden ontzien voor de natuur en vooral voor de vissen. In het water tussen het riet ontstaan zogenoemde vispaaiplaatsen. Hier leggen en bevruchten bepaalde vissoorten hun eieren (paaien). Deze viskraamkamers bieden jonge visjes voldoende bescherming.

DeltaFiber