Waterschap houdt rekening met de Grote Karekiet

Foto

De grote karekiet voelt zicht prima thuis in brede rietkragen. De vogel is daarom al jaren een vaste gast langs de Manezee, een kreek tussen Melissant en Dirksland. De grote karekiet staat op de lijst van bedreigde diersoorten. Toch is het nodig dat het riet in en langs de kreek regelmatig wordt gemaaid.

De strook waar het riet groeit dient namelijk ook als waterberging. Daarom hebben Hollandse Delta en NLGO samen een oplossing gezocht. "Rigoureus maaien zou ten koste gaan van het leefgebied van deze vogel", zegt Marja de Lange van Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO).

Voortaan maait Hollandse Delta elk jaar een klein deel van het riet. Dan blijft de rietkraag geschikt voor wateropvang én als leefgebied voor de grote karekiet. Tot nu toe werd de rietkraag een keer in de acht jaar in zijn geheel gemaaid.

Marja de Lange is blij met deze oplossing: "Ook de kleine karekiet, rietzanger, rietgors en blauwborst profiteren mee, net als de kleine zoogdieren." Ze komen allemaal voor langs de Manezee.