Waterschap is gestart met het maaien van sloten

Foto

Eind mei 2021 is waterschap Hollandse Delta begonnen met het onderhoud aan de sloten. Hollandse Delta beheert 7.200 kilometer sloten. Niet alle sloten worden gemaaid. Alleen de sloten die belangrijk zijn voor de doorstroming en waarin teveel waterplanten groeien. Zo kan het waterschap bij hevige voorjaarsbuien het water snel afvoeren.

Bij regen en droogte
Het regenwater stroomt via slootjes en sloten naar de hoofdwatergangen. Dat zijn de slagaders van het watersysteem. Bij teveel water pompen gemalen het water weg uit de polder. Andersom, bij te weinig water en droogte pompen de gemalen juist vers water in de polder. Daarom is het belangrijk dat de sloten nooit dichtgroeien.

696 gemalen
Hollandse Delta heeft 696 gemalen. De meeste werken op elektriciteit. Al 83 gemalen werken op zon- of windenergie. Nog maar 7 bijna monumentale gemalen hebben een dieselmotor.

Waterkwaliteit
Bij het schoonmaken van de sloot wordt het midden en diepste deel van de bodem gemaaid. De waterplanten langs de kant blijven staan voor een betere waterkwaliteit en voor flora en fauna.